2013-10-21 11:12Pressmeddelande

Yrkesintroduktionsavtal tecknat mellan Trä- och Möbelföretagen och GS-facket: Nytt avtal underlättar rekrytering av unga till viktig industri

Nu blir det lättare för den svenska möbel- och träindustrin att rekrytera unga. GS-facket har tillsammans med Trä- och Möbelföretagen tecknat avtal om yrkesintroduktion som innebär att det ges ytterligare möjlighet för företag att anställa unga under 25 år till en reducerad lönekostnad, där såväl utbildning som handledning ingår.

Trä- och möbelindustrin är en viktig industri för Sverige och kan erbjuda spännande jobb för landets unga. Här finns allt från traditionellt hantverk och design till högteknologisk produktion. Samtidigt står industrin inför en generationsväxling och har ett stort rekryteringsbehov – och unga utan utbildning har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden.

Det nya yrkesintroduktionsavtalet riktar sig till ungdomar som är under 25 år och saknar relevant yrkeserfarenhet. Såväl de som helt saknar gymnasieutbildning som de med yrkesinriktad gymnasiekompetens kan ges möjlighet till yrkesintroduktionsanställning. Även om anställningen är tidsbegränsad är syftet att den ska leda till fast anställning.

– Avtalet är ett sätt att tillsammans med GS-facket ta gemensamt ansvar för branschens framtida kompetensförsörjning och stärka företagens konkurrenskraft. Unga tjejer och killar får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och företagen får tillgång till medarbetare som kan utvecklas i företaget, säger David Johnsson, vd på Trä- och Möbelföretagen.

– Det här avtalet bidrar till att mildra en av vår tids största samhällsproblem, den alltför höga ungdomsarbetslösheten. Avtalet skapar ytterligare incitament för företagen att anställa unga människor som står utanför arbetsmarknaden, där arbetet kan kombineras med utbildning och handledning, säger Tommy Andersson, avtalssekreterare på GS-facket.

Som en bilaga till avtalet har TMF och GS-facket även tagit fram riktlinjer för handledning och individuella utvecklingsplaner. (se bifogade dokument)

Läs mer om avtalet på: www.tmf.se och www.gsfacket.se

För mer information, kontakta gärna:
David Johnsson, vd, Trä- och Möbelföretagen, tfn 070-597 72 67
Tommy Andersson, avtalssekreterare, GS-facket, tfn 070-645 49 30
Anne Rådestad, kommunikationschef, Trä- och Möbelföretagen, tfn 070-562 72 04
Anette Vahlne, kommunikationschef, GS-facket, tfn 070-226 97 49

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster,
dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter.
www.tmf.se

GS är Sveriges nyaste fackförbund. Vi organiserar mer än 50 000 anställda på företag bland annat inom skogsbruk, träindustrin och grafisk bransch. www.gsfacket.se

 

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler