2013-11-14 09:52Pressmeddelande

Viktig professur för TMF

null

Anders Rosenkilde, TMF, nyutnämnd professor i konstruktionsteknik. /Foto: TMF

Trä- och möbelindustrin och dess branschorganisation TMF blir en viktig brobyggare mellan industri och akademi framöver.  Anders Rosenkilde, Trä- och Möbelföretagens chef för teknisk utveckling, får från den 1 januari 2014 en adjungerad professur i konstruktionsteknik, med inriktning på industriellt träbyggande vid Lunds universitet.

Det är ovanligt att en branschorganisation förfogar över en adjungerad professur och inriktningen mot  konstruktionsteknik kommer att få en stor betydelse för TMF. Det är framförallt byggområdet som påverkas och då det industriella träbyggandet, som ökar inom främst flerbostadshus.

- Via min professur får TMF en helt annan närhet till nya forskningsresultat som vi kan förmedla vidare i våra industriella nätverk. Jag får så att säga fingrarna rakt in i syltburken när det gäller FoU inom våra områden. Man är mer aktivt med i processerna när det gäller utveckling av ny kunskap, säger Anders Rosenkilde.

- Det är givetvis oerhört glädjande för TMF och våra medlemsföretag, men framförallt för Anders själv att han mycket välförtjänt får en professur. Att knyta närmare band mellan den akademiska världen, näringslivet och organisationsvärlden är också något som alla parter kan ha glädje av och som tyvärr ofta sker i för liten omfattning, säger TMF:s vd, David Johnsson. 

FAKTA - Anders Rosenkilde
Ålder: 52
Befattning: Chef teknisk utveckling, TMF
Tidigare erfarenhet: 19 år på SP Trä (dåvarande Trätek) inom byggande och boende. Därefter två år på IQS (dåvarande BIC, Byggsektorns innovationscentrum). Sedan 2009 på TMF.
Akademiska meriter: Disputerade 2002 på Kungliga Tekniska Högskolan, avdelningen för byggnadsmateriallära med inriktningen fuktvandring i trä..

För mer information, kontakta gärna:
Anders Rosenkilde, chef teknisk utveckling TMF, 08-762 72 28, anders.rosenkilde@tmf.se
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 08-762 72 04, anne.radestad@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de ca 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler