2017-02-06 08:38Pressmeddelande

Världen efterfrågar svenska kontorsstolar

null

Det ökade bostadsbyggandet och ett stort intresse för möbler och design har lett till en stark svensk möbelmarknad. Internationellt står Sverige stark som möbelnation, inte minst när det gäller kontorsstolar som är en stor exportframgång. Exporten av kontorsstolar ökar för andra året i rad – en ökning som beräknas till 17 % under 2016. Det visar ny statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF, som presenteras i samband med Stockholm Furniture & Light Fair som startar imorgon.

- När det gäller inredning för kontorsmiljö intar Sverige en ledarposition – man kan säga att vi exporterar bra arbetsmiljö. Svenska möbelföretag sätter människan och dess behov i centrum, och har skapat något som är mer än en stol. Vi ligger i framkant när det gäller innovation, ergonomi och design, säger Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling på TMF.

TMF:s statistik för 2016 visar att Sverige befäster positionen som en av Europas stabilaste möbelindustrier och den totala möbelproduktionen beräknas öka till nästan 23 miljarder. Den totala möbelexporten förväntas öka med 1 procent till 16 miljarder. (Se bifogad, detaljerad statistik).

Och intresset för möbler och inredning syns genom att svenskar köper allt mer möbler. Butikshandeln för möbler har ökat fyra procent jämfört med 2015. (Källa: SCB/HUI).

Sverige står även starkt ifråga om hållbar design och hållbar tillverkning. Allt fler möbelföretag är angelägna om att ligga i framkant när det gäller återanvändning och återtillverkning.

- Svensk möbelindustri står inför ett skifte. Företagen ställer om allt mer efter cirkulära affärsmodeller och till att hitta designlösningar och materialval som gör vår industri ännu mer hållbar, säger Cecilia Ask Engström.

Hållbar design på scen

TMF har hållbar design som tema under årets Stockholm Furniture & Light Fair och hållbar design kommer även att lyftas på Design Talks-scenen under mässveckan.
Onsdagen den 8 februari, kl 12-13, hålls ett panelsamtal med Emma Olbers, Ivana Kildsgaard hållbarhetschef på Link Arkitektur och ordförande i 100-gruppen, Luca Nichetto, designer för bland annat OFFECCT, samt Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling på TMF.

Mer om ”Hållbar design” och TMF:s mässaktiviteter på tmf.se/hallbardesign.

För mer information, vänligen kontakta:

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställdawww.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler