2022-01-13 12:00Pressmeddelande

Varannan ung pressas att välja bort yrkesprogrammen

Fråm TMF:s ungdomskampanj  - med lansering årskiftet 2021/22.Fråm TMF:s ungdomskampanj - med lansering årskiftet 2021/22.

Nu öppnar ansökan till gymnasievalet och de högskoleförberedande programmen väntas fortsätta öka i popularitet, medan yrkesprogrammen får allt färre sökande. En ny studie från Ungdomsbarometern, på uppdrag av Trä- och Möbelföretagen (TMF), visar att nästan varannan ungdom upplever press från föräldrar att läsa just ett högskoleförberedande program. Samtidigt tror hälften av ungdomarna att många unga skulle må bättre om de gick en praktisk utbildning

När Sveriges 15-åringar den kommande månaden ska välja gymnasieprogram väntas press från föräldrar påverka mångas val. I en ny studie av Ungdomsbarometern gjord bland svenska ungdomar uppger nämligen nästan hälften (46 %) att de har upplevt någon form av press från föräldrar eller andra vuxna att läsa ett högskoleförberedande program. Ännu fler (55 %) håller med om att denna press gör att många unga mår dåligt och en stor majoritet (72 %) av ungdomarna anser att vuxna borde pressa unga att välja “rätt” utbildning i en mindre utsträckning.

- I våra studier kan vi se att föräldrar har stor påverkan på sina barns val och många unga känner press att läsa vidare akademiskt även om det inte är något de själva drömmer om. Från föräldrarnas sida vill man såklart väl och att barnet ska ha så många valmöjligheter som möjligt, men det kan leda till att man pushar sina barn att välja en utbildning som de är mindre intresserade och har mindre nytta av, säger Jacob Borssén, expert för Utbildning & Kompetensförsörjning på Ungdomsbarometern.

De mer teoretiska, högskoleförberedande programmen beskrivs ofta som ett säkert val där man håller alla möjligheter öppna. Men för de som är mer praktiskt lagda, eller egentligen är intresserade av ett mer kreativt yrke, kan ett teoretiskt program innebära onödig stress. Varannan ung (50 %) uppger att de håller med om att många unga skulle må bättre om de läste praktiska utbildningar. 

- Det finns många ungdomar idag som väljer en teoretisk utbildning för att det förväntas av dem, men som skulle må mycket bättre i en mer varierad, praktisk och kreativ miljö. Trä- och möbelindustrin är ett sådant exempel och vi erbjuder jobb inom allt från möbelsnickeri och produktutveckling till programmering och avancerade robotar, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på Trä- och Möbelföretagen.

Pressen från omgivningen kan till viss del förklaras av att högskoleförberedande utbildningar och de yrken de leder till uppfattas ha högre status. Tre av fyra ungdomar (74 %) håller med om att de tror att fler unga skulle välja praktiska utbildningar om de hade högre status. Ungdomsbarometerns studie visar att en fjärdedel av unga som går, eller har gått, ett högskoleförberedande program övervägde ett yrkesprogram, men valde i slutändan bort det. 

- Det finns en förlegad syn på hur ens framtida arbetsliv kan se ut om man går en yrkesutbildning. Flera undersökningar pekar på att ett yrkesprogram faktiskt innebär större möjligheter till jobb, högre lön och stora möjligheter till utveckling för många. Vår bransch erbjuder bra ingångslön om man vill börja jobba direkt efter gymnasiet samt, inte minst, stora möjligheter att utvecklas genom vidareutbildning under arbetslivet, säger Henrik Smedmark.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes på uppdrag av TMF, tillsammans med Ungdomsbarometern, bland 508 ungdomar från hela Sverige i åldern 16–24 år. Fältperiod:3–14 december 2021.  

Framtiden är i dina händer - läs mer om utbildningsmöjligheter inom trä- och möbelindustrin på tmf.se/framtidenaridinahander.

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobeltmf_swe@Traomobel

För mer information, kontakta gärna:   
- Henrik Smedmark, utbildningsansvarig TMF, 08-762 72 61, henrik.smedmark@tmf.se
- David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se  
- Jacob Borssén, expert för Utbildning & Kompetensförsörjning på Ungdomsbarometern, 070-888 74 80, jacob@ungdomsbarometern.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen, TMF, är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 80 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. - www.tmf.se