2006-09-07 16:42Pressmeddelande

Var tredje exporterad möbel går till Norge.

Det första halvåret 2006 ökade exporten med 15 % eller totalt nästan
900 miljoner kronor. De segment som uppvisar den starkaste exportökningen är kontorsmöbler och sovrumsmöbler. Norge är fortfarande största exportmarknad följt av Danmark. Detta visar Trä- och möbelindustriförbundet TMF: s officiella halvårsrapport för möbelindustrin.


Exporten av kontorsmöbler ökade med hela 31 procent till 1 150 miljoner kr under januari - juni 2006. Exporten av sovrumsmöbler ökade med 24 procent till 352 miljoner kr och stoppade möbler ökade med 17 procent till 507 miljoner kr. Även exporten av möbeldelar, där produkter från bland andra Ikeas underleverantörer återfinns, ökade med 21 procent. Möbeldelar är det enskilt största exportsegmentet med en andel på 23 procent av den totala möbelexporten och ett totalt värde på 1,6 miljarder kr.

Det största exportlandet för möbler är fortsatt Norge som har en andel av den totala exporten på 30 procent, vilket är en ökning med 17 procent. Därefter kommer Danmark med 11 procent i andel. För kontorsmöbelsegmentet går hela 32 % av exporten till Norge.

— Det är glädjande att det går bra för svensk möbelindustri, säger Börje Pihlqvist från TMF och tror på en fortsatt stark ökning av exporten inför hösten och det kommande året. — Inte minst finns stor potential i utveckling av våra viktigaste exportmarknader, de som geografiskt och kulturellt ligger nära oss.

Även importen av möbler har ökat men den totala handelsbalansen under första halvåret 2006 är positiv med 608 miljoner kr. Bifogat finns statistik över exporten av möbler från januari till och med juni 2006. Den officiella statistiken för trä- och möbelindustrin med bearbetade uppgifter från SCB finns exklusivt på TMF: s webbplats, www.tmf.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Börje Pihlqvist, Möbelsektionen, borje.pihlqvist@tmf.se, tfn 070-305 18 22
Susanne Rudenstam, Information, susanne.rudenstam@tmf.se tfn 070-214 37 72.

Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, möbler, snickerier samt träkomponenter.
Adress Box 555 25, 102 24 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler