2007-04-17 14:00Pressmeddelande

Välkommen till Träbyggnadsdagen i Köpenhamn den 19 april

I samarrangemang med Traeoplysningsrådet i Danmark anordnar Sveriges Träbyggnadskansli en Träbyggnadsdag på Scandbuild-mässan, Bella Center, den 19 april, klockan 10-16. I samarbete med Trä- och möbelindustriförbundet, TMF, och Skogsindustrierna kommer kansliet också att under hela mässan den 17 - 19 april att ha en större utställningsmonter. Hit är givetvis alla välkomna!

Under Träbyggnadsdagen den 19 april presenteras utvecklingen av det moderna träbyggandet i de nordiska länderna och övriga Europa från 1990 till 2007. Via inspirerande danska politiker och arkitekter presenteras också den utveckling av träbyggandet som sker i Danmark, såväl byggda objekt som planerade.

Träbyggnadsdagen är en konferensturné för aktörer inom byggbranschen med syfte att inspirera till fler lokala träbyggnadsprojekt. Hittills har turnén samlat drygt 1 200 deltagare under 2006 och början av 2007. Med ett brett program kommer föredragshållare att sammanfatta högaktuella tekniska lösningar i 2000-talets träbyggnadsteknik. Avsikten med Träbyggnadsdagarna är att deltagarna ska ges ökade generella kunskaper om modernt träbyggande, och att de ska kunna hämta inspiration från genomförda och pågående träbyggnadsprojekt. De ska också få information om de olika vidareutbildningar som finns för yrkesverksamma. Syftet är att få aktiva inom området att börja tänka stort, spännande och innovativt i trä.

Fakta visar att modernt träbyggande oftast är mer kostnadseffektivt, alltid mer miljövänligt och i väsentligt högre grad anpassat för ett uthålligt samhällsbyggande än alternativen. Detta gäller såväl flervåningsbyggande av bostadshus och offentliga byggnader, som infrastrukturbyggande, exempelvis broar för vägtrafik.

Niclas Svensson, Sveriges Träbyggnadskansli, säger i en kommentar: – Vi har mycket att lära från våra nordiska grannländer när det gäller modernt träbyggande. Gemensamt för våra länder är skog och trä en livsnerv och välfärdsmotor. Nu är det dags att moderna träbyggnadstekniken efter tolv års erfarenhet får ett bredare genomslag. Vi bygger snabbare, mer kostnadseffektivt och med minskad miljöbelastning.Plats: Bella Center, Köpenhamn Tid: 10 – 16. För detaljerat konferensprogram se bifogad pdf-fil, eller på www.trabyggnadskansliet.se.Arrangörer är Sveriges Träbyggnadskansli och Traeoplysningsrådet i Danmark.Media är välkomna att närvara under dagen.

Anmäl till Susanne Rudenstam, susanne.rudenstam@tmf.se.För ytterligare information:

Niclas Svensson, 070 – 372 34 06, niclas.svensson@trabyggnadskansliet.seVälkomna!

Susanne Rudenstam
Kommunikationschef

Trä- och Möbelindustriförbundet
Box 555 25, SE-102 24 Stockholm
Besöksadress Storgatan 19

Tfn +46-8-762 72 73,
Mobil +46-70-214 37 72
Fax +46-8-762 72 24


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler