2013-01-18 12:48Pressmeddelande

Uteblivna utbildningssatsningar sänke för industrin

null

Yrkeshögskolemyndigheten tillkännagav idag vilka utbildningar som får tillstånd att starta till hösten. Några av de utbildningar trä- och möbelindustrin har efterfrågat kommer till stånd, men merparten har fått avslag och sammantaget kommer allt för få utbildningar att starta till hösten. På sikt drabbas industrins konkurrenskraft befarar Trä- och Möbelföretagen —TMF.

Trä- och möbelindustrin har ett stort behov av medarbetare med eftergymnasial utbildning. Yrkeshögskolan har ofta visat sig vara en eftertraktad nivå för en lång rad tjänster. Yrkeshögskolan har varit framgångsrik med att ge utbildningar som leder till jobb och utgör en viktig del i den regionala kompetensförsörjningen i många regioner.

-  Utbildningarna har ett stort inflytande från arbetslivet och en verklighetsbaserad utbildning med stora inslag av praktik ger goda resultat. Utbildningarna är dessutom kostnadseffektiva, säger Trä- och Möbelföretagens utbildningsansvarige Henrik Smedmark i en kommentar och fortsätter:

-  Eftersom stora delar av industrin har brist på kompetens samtidigt som allt för många unga saknar jobb borde en satsning på yrkeshögskolan vara högprioriterad,

De bristande totala resurserna för yrkeshögskolan innebär att många viktiga utbildningar inte kommer till stånd. Detta kommer på sikt att drabba industrins konkurrenskraft och därmed allas vårt välstånd.

-  TMF:s medlemsföretag välkomnade införandet av Yrkeshögskolan även om vi befarade att reformen var underfinansierad. Tyvärr hade vi rätt. För att rusta oss inför framtiden och möte den konjunkturnedgång vi just nu upplever kräver vi en kraftfull satsning på nya yrkeshögskoleplatser riktade till industrin, kommenterar också Leif G Gustafsson, vd TMF.

Utbildningar som fått tillstånd inom trä- och möbelindustrin:

Trähusprojektör, Vetlanda, Projektkoordinator inom Möbel- och Inredningsbranschen, Tibro, Möbel- och inredningssnickare, Kristianstad, Möbelproduktionstekniker, Vaggeryd

För mer information vänligen kontakta:

Leif G Gustafsson, vd TMF, 08-762 72 58, leif.gustafsson@tmf.se
Henrik Smedmark, ansvarig kompetensfrågor TMF, 08-762 72 61, henrik.smedmark@tmf.se


Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler