2015-05-05 08:32Pressmeddelande

Unik satsning ska stärka leverantörssamverkan

Nu ska svensk trä- och möbelindustri bli ännu vassare när det gäller strategisk samverkan med underleverantörer och därmed behålla sin frontposition inom områden som innovation och hållbarhet. Trä- och Möbelföretagen (TMF), Träcentrum i Nässjö samt Högskolan i Jönköping arrangerar en Leverantörsdag den 7 maj på Tekniska Högskolan i Jönköping – i en gemensam, unik bred branschsatsning.

- Svensk trä- och möbelindustri är idag stark inom innovation, hållbarhet och kvalitet men möter ständigt utmaningar och konkurrens, inte minst från låglöneländer. Genom att i ett tidigt skede förstå varandras processer och utmaningar kan innovativa lösningar och unika kunderbjudanden skapas som står sig starka i den konkurrens som företagen möter, säger Jenny Andersson, TMF branschutveckling och en av projektledarna till eventet.

Syftet med en gemensam temadag är att öppna upp för en dialog och möjliggöra för en mer hållbar och konkurrenskraftig trä- och möbelbransch. Leverantörsdagen initierades efter ett diskussionsforum mellan underleverantörer och möbelproducenter i Nässjö i höstas, och en sådan bred branschsatsning på underleverantörstemat har inte gjorts tidigare.

Under dagen finns möjlighet att nätverka, ta del av intressanta föredrag och studier, samt att – inte minst – skapa idéer för framtiden.

Bland talarna märks bland annat EFG:s vd Marcus Westdahl.

Moderator är Joakim Brobäck, verksam vid Högskolan i Jönköping, som själv har en bakgrund från branschen med ett antal år på köksföretaget Marbodal respektive designmöbelföretaget Martela.

Även TMF:s vd, David Johnsson, kommer att finnas på plats på Högskolan i Jönköping, och han betonar betydelsen av samverkan för att rusta företagen för framtiden.

-Det är enormt viktigt att knyta till sig underleverantörsledet på ett ännu bättre sätt än idag och på så sätt öka kunskapen och förståelsen för varandra. Det är just genom att utöka samverkan i processen, genom alla produktionsled, som vi förbättrar kostnadseffektiviteten och konkurrenskraften för industrin totalt.

Läs mer i bifogad inbjudan till Leverantörsdagen (pdf).

För mer information, kontakta gärna:
Jenny Andersson, projektledare branschutveckling TMF, 08-762 72 58, jenny.andersson@tmf.se
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler