2007-02-28 15:21Pressmeddelande

Träindustriavtalet en bra bit på väg

Efter en veckas intensiva förhandlingar har Trä- och Möbelindustriförbundet kommit överens med Skogs- och Träfacket om alla väsentliga frågor förutom frågan om var lönenivåerna skall ligga. Tidsfristen för parternas självständiga förhandlingar har dock löpt ut och i morgon den 1 mars tar Industrins opartiska ordförande, Opo, över förhandlingarna.

TMF respektive Skogs- och Träfacket kommer var och en för sig träffa Opo på fredag den 2 mars för redogörelse av avtalsläget. Det står dock klart att parterna har en ömsesidig strävan att förhandla klart på egen hand, vilket också TMF:s förhandlingschef David Johnsson hoppas kommer att ske.

—Vi har haft en konstruktiv dialog under hela förhandlingsperioden, säger David Johnsson och betonar att parterna redan från början haft en uttalad vilja att komma överens. Samarbetet är sedan tidigare gott och nu har vi tillsatt en gemensam arbetsgrupp som kommer att arbeta med lärlings- och rekryteringsfrågor så snart avtalet är klart.

Målet för TMF är att förhandlingarna skall resultera i ett treårigt avtal för att ge den stabilitet och långsiktighet som krävs för industrins fortsatta utveckling.För mer information kontakta:

David Johnsson, Förhandlingschef TMF, 070-597 72 67, david.johnsson@tmf.se

Susanne Rudenstam, Kommunikationschef, 070-214 37 72, susanne.rudenstam@tmf.seOm Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler