2012-12-11 12:32Pressmeddelande

Trähusindustrin vill ha nationella byggkrav

null

Villa från Skidstahus

 

– Dagens bostadsbrist är den värsta i mannaminne och kommunernas särkrav stoppar bostadsbyggen som annars skulle ha kunnat bli av. Det är inte rimligt.

Det säger Leif G Gustafsson, vd för Trä- och Möbelföretagen med anledning av att den statliga Byggkravsutredningen idag presenterade sina förslag. Det viktigaste förslaget är att kommunerna inte ska kunna ställa krav som går längre än Boverkets regler.

Enligt utredningen fördyrar särkraven bostadsbyggandet med så mycket som upp till 15 procent.

– Sverige behöver uthålligt en nyproduktion av åtminstone 40 000 bostäder per år, sannolikt betydligt mer. Trähusindustrin skulle kunna bidra med 18 000 industriellt byggda trähus, säger Leif G Gustafsson.

Idag byggs så gott som alla småhus och en ökande andel av flervåningshusen industriellt.

– Det är kostnadseffektivt eftersom man då tar fram hus i långa serier. Tyvärr bromsar dagens kommunala särregler utvecklingen av industriellt byggande.

För mer information vänligen kontakta:

Leif G Gustafsson, vd TMF, 08-762 72 58, leif.gustafsson@tmf.se
Gustaf Edgren, ansvarig branschutveckling trähus TMF, 0708 19 67 12, gustaf.edgren@tmf.se


Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 63 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler