2007-08-31 13:22Pressmeddelande

Trähusbranschen siktar mot rekordår —prognosen ser ljus ut för svenska tillverkare av småhus

Den totala orderingången för årets första sju månader visar en ökning på 8,7 % jämfört med samma period förra året. Det visar en sammanställning gjord på uppgifter från medlemmar i bransch- och arbetsgivareorganisationen TMF.

Den totala orderingången för den svenska marknaden under januari - juli 2007 var i antalet lägenheter 2 471 stycken, vilket är en ökning med 8,8 procent jämfört med samma period 2006. Den stora ökningen står gruppbyggda småhus för med en ökning på 44 %. Denna ökning visar bland annat på trähusbranschens stora betydelse som material- och underleverantör till större entreprenörer.

—Svensk trähusindustris industriella sätt att bygga prefabricerat i fabrik gör företagen till eftertraktade leverantörer till de stora byggföretagen. Småhusföretagen bygger tids- och kostnadseffektivt med precisa leveranstider vilket ger dem en stark konkurrenskraft, säger Ronnie Andersson, vice vd och chef för TMF: s verksamhetsområde Bygga.

Styckebyggda småhus visar också upp en ökad orderingång, en begränsande faktor för en fortsatt ökning är marktillgången i framför allt tillväxtregionerna där bristen på byggbar mark är stor.

Den fullständiga marknadsrapporten bifogas, den finns också att ladda ner på TMF:s webbplats www.tmf.se.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Ronnie Anderssson, vice vd TMF och chef Bygga
e-post ronnie.andersson@tmf.se, tfn 08-762 72 28.

Susanne Rudenstam, kommunikationschef
e-post susanne.rudenstam@tmf.se, tfn 08-762 72 73


Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 24 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler