2016-09-15 08:05Pressmeddelande

Trähusbarometern: Trots kraftig ökning av det totala bostadsbyggandet sjunker andelen småhus

null

En majoritet av svenskarna vill bo i villa eller radhus, och det finns flera sätt att bygga tätt och mycket och samtidigt möta det människor efterfrågar. Trots det sjunker andelen småhus samtidigt som det totala bostadsbyggandet ökar. Det visar Trähusbarometern, som innehåller ny statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF.
- Brist på detaljplanerad mark för småhus, som till exempel större trädgårdsstäder är ett växande problem, säger Gustaf Edgren, bostadsexpert på TMF.

Trähusbarometern innehåller den senaste statistiken och prognos om trähusbyggandet i Sverige. Prognosen för påbörjade småhus baserar sig på statistik från SCB och på den allmänna orderingången i branschen, och höjs för 2016 från 10 500 påbörjade småhus till 11 500. För 2017 är prognosen 12 000 småhus. Men i förhållande till det totala bostadsbyggandet sjunker andelen småhus.

-Till skillnad från byggandet av flerfamiljshus som ökat kraftigt har småhusbyggandet visserligen ökat, men som andel av det totala bostadsbyggandet tappat stort. Senast det byggdes så här mycket nytt var andelen småhus betydligt större. Att bygga högt och glest är inte det enda sättet att komma tillrätta med bostadsbristen, utan det bör även kompletteras med trädgårdsstäder, där man bygger lågt och tätt, säger Gustaf Edgren.

Prognosen för antalet bostäder i flerfamiljshus med stomme i trä visar att totalt 2 900 lägenheter kommer att levereras under perioden juli 2016 till och med juni 2017, vilket indikerar en stabil leveransnivå och fortsatt stark efterfrågan för flerbostadshus med stomme av trä.

Läs hela Trähusbarometern i bifogad fil.
Nästa Trähusbarometer publiceras i mars 2017.

FAKTA TRÄHUSBAROMETERN: Trähusbarometern visar orderingången och leveranser för antal småhus och flerbostadshus av trä. Trähusbarometern innehåller även prognoser som baseras på information från husföretagen i TMF, företagens orderingång samt SCB:s statistik. TMF:s statistik omfattar 33 medlemsföretag som tillverkar småhus och deras andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 75 procent. Statistiken för flerbostadshus av trä omfattar huvuddelen av de företag som har egen industriell tillverkning av trästommar i Sverige.

För mer information, kontakta gärna:
Gustaf Edgren, branschutveckling trähus TMF, 08-762 72 76, gustaf.edgren@tmf.se
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Yvonne Identeg, marknadsdata/statistik TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 08-762 72 04, anne.radestad@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler