2015-06-24 15:35Pressmeddelande

Träffpunkt TMF - en arena för samtal om den svenska trä- och möbelbranschen

null

Företagen i TMF bygger och inreder Sverige. Vi vill öka och variera bostadsbyggandet och vi vill använda trä för att förbättra klimatet. Vi finns på Hästgatan i möbelbutiken G.A.D - ett av våra medlemsföretag. Där pratar vi kompetensförsörjning, design, upphandling och bostadsbrist.

Datum: 29/6-1/7 (förmiddagar); 29/6 kl 09.30-12, 30/6--1/7 kl 8-12.
Plats: G.A.D:s butik på Hästgatan 10

Seminarium: Så kan industrin bidra till att lösa integrationsutmaningen

Sverige står inför en samhällsmässig utmaning när många nya medborgare söker möjligheter på den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt står den svenska industrin inför en tid av utveckling och ett ökat kompetensförsörjningsbehov. Genom att skapa fler arbetstillfällen kan vi åstadkomma en mer välfungerande integration. Kan industrin bli en del av lösningen på integrationsutmaningen?
TMF, IKEM och SLA bjuder - tillsammans med Ratio - in till ett seminarium om industrin och integrationen. 
Där kommer även en rapport att läggas fram och diskuteras av en panel.

Arrangörer: TMF, IKEM, SLA samt Ratio
Datum: 1 juli
Plats: Industriområdet, S:t Hansgatan 18 F/Trappgränd, Visby
Tid: Kl 13.45-14.45

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler