2012-10-11 09:14Pressmeddelande

Träffa TMF på Hem & Villa!

11-14 oktober arrangeras Hem & Villa på Älvsjö-mässan i Stockholm - Sveriges största boendemässa med inspiration för hela hemmet. När mässan öppnar idag är trä- och möbelindustrin väl representerad med cirka 40 TMF-företag på plats. Spektrat är brett när det gäller produkter och täcker alltifrån inredning, kök, förvaring, bad, VVS, energi, byggande, nybyggnation samt säkerhet. TMF finns i en monter tillsammans med Svenskt Trä (del av Skogsindustrierna). Välkommen!

Hem & Villa arrangeras i Stockholm, Göteborg och Malmö och samlar totalt ca 110 000 besökare årligen på dessa orter. Totalt är det 950 företag ställer ut produkter för hela hemmet. Läs mer på Hem & Villas webbplats.

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler