2009-06-17 10:18Pressmeddelande

Trä- och möbelindustrin spår uppgång: Efter ett tufft år ökar rekryteringsbehovet 2010

Trä- och möbelindustrin har haft ett svart år med mycket stora personalneddragningar, men nu spår industrins företag att efterfrågan på arbetskraft kommer att öka med början på 2010. Det visar en undersökning genomförd av Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF.

Behovet beräknas till ca 2 000 personer per år, totalt 10 000 personer fram till 2014. Störst är behoven i Jönköpings, Västra Götalands och Skåne län. Men även företagen i Norrbotten och Kalmar län kommer att behöva anställa. Undersökningen visar också att behovet av personer med teknisk gymnasiekompetens och/eller högre utbildning ökar med 50%.


Men innan det vänder och anställningarna kommer att öka spås ytterligare neddragningar under hösten 2009. David Johnsson som är förhandlingschef på TMF säger i en kommentar att arbetsmarknadens parter har ett gemensamt ansvar att få behålla kompetens, och inte minst de unga i företagen:

- Den moderna arbetsmarknaden ställer betydligt högre krav på anpassningsförmåga och flexibilitet, och det är oerhört viktigt att vi hittar ett system som möjliggör för nyutexaminerade och andra yrkesutbildade att etablera sig och stanna kvar på arbetsmarknaden. Industrin behöver ny kompetens.

Behovet av personal med högre utbildning innebär också att satsningar behöver göras på yrkesutbildningar och påbyggnadsutbildningar.

- Trä- och möbelindustrin är inne i en process av anpassning till den allt snabbare tekniska utvecklingen som den globala konkurrensen kräver, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF. Produktivitetsförbättringar med produktionseffektivisering och automatisering driver i hög grad företagens utveckling, därmed växer också behovet av mer kvalificerad personal och att befintlig personal får möjlighet till kompetensutveckling.

En sammanfattning av undersökningen bifogas detta mail samt finns att ladda ner på TMF: s webbplats www.tmf.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Henrik Smedmark, utbildningsansvarig TMF, 070-954 06 55, henrik.smedmark@tmf.se
Susanne Rudenstam, kommunikationschef TMF, 070-214 37 72, susanne.rudenstam@tmf.se

Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler