2007-01-12 08:44Pressmeddelande

Trä- och möbelindustrin lockar: Kraftig ökning av antalet elever på gymnasiets träutbildningar

Antalet sökande till gymnasiets träutbildningar har ökat med 60 % de senaste 4 åren. Detta visar Trä- och Möbelindustriförbundets sammanställning av antalet ansökningar till landets trätekniska gymnasieutbildningar inom industri- och hantverksprogrammet. Ökningen har skett successivt under ett antal år, och nu är trenden tydlig: Träindustrin lockar igen. Och framtiden för dem som utbildar sig ser ljus ut, de flesta får jobb direkt. (pressmeddelande 070111)

Utbildningarna sker nu på 50 gymnasieskolor fördelade över landet, de flesta finns i de län där trä- och möbelindustrin har ett starkt fäste och efterfrågan på utbildad personal stor. I exempelvis Västgötska Tibro tar Fågelviksgymnasiet sedan två år in dubbelt så många elever genom att starta ytterligare ett program specialanpassat för möbelindustrin. Men också i norrlandslänen är utvecklingen stark, på Kaplansskolan i Skellefteå har antalet elever ökat med 50 %, från 32 till 48 elever.Just anpassningen till industrins behov har varit väldigt lyckosam säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF. – Inom trä- och möbelindustrin har vi de senaste åren verkat för en utveckling där den lokala industrin, kommunen och skolorna tillsammans arbetar med förbättring av program och kursinnehåll. Nu börjar det arbetet ge frukt och vi ser en bra samverkan i flera kommuner, exempelvis i många träindustritäta orter i Småland.Henrik Smedmark är glad över det ökande kraftigt ökande intresset men säger samtidigt att dagens 700 elever per årskurs endast täcker hälften av industrins behov:

– Vi har fortfarande stora pensionsavgångar framför oss och det finns ett stort behov av framför allt gymnasieutbildad produktionspersonal, men det finns också en tydlig ökning av efterfrågan på personer med högre utbildning. En allt snabbare teknisk utveckling krävs i den ökande konkurrensen på en internationell marknad och då krävs det att skola och industri går hand i hand.För ytterligare information vänligen kontakta:

Henrik Smedmark, utbildningsansvarig TMF, 070-954 06 55, henrik.smedmark@tmf.se

Susanne Rudenstam, pressansvarig TMF, 070-214 37 72, susanne.rudenstam@tmf.seOm trä- och möbelindustrin:

TMF representerar trä- och möbelindustrin som sammantaget sysselsätter 45.000 personer i ca 7.500 företag, med en samlad omsättning på 60 miljarder kronor. Förädlingsvärdet är högt och företagen är betydelsefulla arbetsgivare i huvudsakligen mindre orter över hela landet.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler