2009-10-28 11:06Pressmeddelande

Trä- och möbelindustrin ger jobb till allt fler: rekryteringsbehovet ökar redan 2010

Trä- och möbelindustrin har haft ett svart år med mycket stora personalneddragningar, nu ser industrins företag att efterfrågan på arbetskraft kommer att öka med början på 2010. Det visar en ny prognos från TMF -Trä- och Möbelindustriförbundet.

Totalt anger industrins företag ett rekryteringsbehov på 9 300 personer fram till och med oktober 2014. Störst är behoven i Jönköpings, Västra Götalands och Skåne län. Men även företagen i Norrbotten och Kalmar län kommer att behöva anställa. Undersökningen visar också att andelen tjänstemän ökar förhållandevis och utgör nu 32 % av rekryteringsbehovet. Den yrkesgrupp som står för det största behovet är ytbehandlare, en annan grupp som lyfts fram som eftersökta är tekniska ritare.

- Vi ser en positiv trend där en ökande efterfrågan hos företagen ger fler arbetstillfällen, säger Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på TMF. Samtidigt finns det efter de senaste årens nedskärningar förhållandevis gott om personer att anställa. På sikt behöver industrin dock ny kompetens, och behovet av mer kvalificerad personal ökar. Gymnasiekompetens ses som självklart, men också specialistkompetens och eftergymnasial teknisk utbildning blir allt viktigare.


En sammanfattning av undersökningen finns bifogad detta dokument samt finns at ladda ner på TMF:s webbplats.

För mer information vänligen kontakta:

Henrik Smedmark, utbildningsansvarig TMF, 070-954 06 55, henrik.smedmark@tmf.se
Susanne Rudenstam, kommunikationschef TMF, 08-762 72 73, susanne.rudenstam@tmf.se


Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.

TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler