2021-02-04 07:10Pressmeddelande

Trä- och Möbelföretagen, TMF, lanserar exportkampanj: ”Vår framgångsrika möbel- och inredningsexport får inte tas för given”

Från TMF:s kampanj Gränslös design - exportprojekt - EFG, Lancaster University, England.Från TMF:s kampanj Gränslös design - exportprojekt - EFG, Lancaster University, England.

Drygt 70 procent av svensk möbelproduktion exporteras, men det är en industri som inte uppmärksammas tillräckligt. TMF efterlyser starkare incitament från politiskt håll - inte minst när den naturliga mötesplatsen, Stockholm Furniture & Light Fair, uteblir 2021.
Under veckorna 5-7 – delvis parallellt med Stockholm Design Week – drar TMF igång exportkampanjen ”Gränslös Design"/"Boundless Swedish Design”.

- Det är få svenska näringsgrenar som sätter Sverige på den globala kartan på samma sätt som svensk möbel- och inredningsindustri. Svensk design är efterfrågad, har gott renommé – och det gäller framförallt ifråga om kriterier som kvalitet, hållbarhet och inkludering, dvs genomarbetade inredningsmiljöer för alla, säger Cecilia Ask Engström, chef för TMF:s branschutveckling.

- Men vi får samtidigt inte ta den starka exporten för given. Med kampanjen Gränslös design vill vi bidra till ökad synlighet för branschen – inte minst nu när Stockholm Furniture & Light Fair samt Stockholm Design Week inte blir av på samma sätt som tidigare år och viktiga affärstillfällen kan gå förlorade. 

TMFs exportkampanj – som inleds 2021 och löper flera år framåt - kommer att lyfta framgångsrika exportprojekt och branschens starka värderingar inom kvalitet, hållbarhet och inkluderande design samt dess starka exportförmåga. Förhoppningen är att kampanjens budskap ska nå fram till både en bredare allmänhet och till politiska beslutsfattare på alla nivåer. Kampanjen kommer inledningsvis att synas på vår webbplats, i olika riktade annonsaktiviteter samt via ett webtalk under Stockholm Design Week.

 

- Redan i början av 2020 - när vår dialog med framförallt näringsdepartementet intensifierades - var det långsiktiga målet en ökad möbel- och inredningsexport. Näringsminister Ibrahim Baylan har bett oss att kraftsamla branschen kring exportfrågan och det här är ett steg på vägen, säger Cecilia Ask Engström.

 

TMF under Stockholm Design Week

10/2 - kl 13.40-14.10 – från Viktoriahallen,
Stockholm Design & Architecture Talks
WEBTALK: "Boundless Swedish Design" – the story behind the export success
De internationella designprofilerna Nasim Köerting, The Office Group (TOG) London, Cristiano Pigazzini, NOTE Design Studio, Mimi Lindau CMO/export & marknadsföring , Blå Station, samt Jenny Bergström, Svenska Institutet, projektledare för ”Swedish Design Movement”, deltar. Moderator är Cecilia Ask Engström.
Information & anmälan

Läs mer om Gränslös design tmf.se/granslos-design.
Hastags:
#gränslösdesign #boundlessswedishdesign


Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter:
/traomobel, tmf_swe, @Traomobel

 

För mer information, kontakta gärna:   
- Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling TMF, 070-381 72 06,
cecilia.ask.engstrom@tmf.se
- Sandra Furtenbach, projektledare branschutveckling möbler & inredning samt för kampanjen Gränslös design, 08-762 72 48,
sandra.furtenbach@tmf.se
- Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef TMF, 0722-05 87 81,
sophie.hammarskjold@tmf.se
 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 80 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.