2022-06-23 08:13Pressmeddelande

Trä- och Möbelföretagen, TMF, har skrivit på huvudavtalet

Trä- och Möbelföretagen, TMF, signerar huvudavtalet med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer.Trä- och Möbelföretagen, TMF, signerar huvudavtalet med Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer.

På förmiddagen den 23 juni skrev Trä- och Möbelföretagens vd David Johnsson och förhandlingschef Anna Freij under de nya huvudavtalen för flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden. Avtalen signerades tillsammans med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna.

- Det här är ett viktigt avtal som ger oss ett regelverk som är väl anpassat för dagens arbetsmarknad. TMF:s medlemsföretag får nu en större möjlighet till flexibilitet, samtidigt som företagens medarbetare får ökad trygghet säger Anna Freij förhandlingschef TMF

Det formella beslutet att ansluta sig till huvudavtalet togs enhälligt på TMF:s senaste styrelsemöte. Det nya huvudavtalet börjar gälla från och med 1 oktober. De parter som ännu inte skrivit under avtalet har fram till den 30 september på sig att göra detta om man vill vara med när det nya avtalet börjar gälla.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen, TMF, är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. "Vi bygger och inreder Sverige". Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 80 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.