2012-12-19 08:35Pressmeddelande

Trä- och Möbelföretagen (TMF), Grafiska Företagens Förbund och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet har i dag växlat yrkanden med GS-facket


Därmed är de faktiska förhandlingarna för 2013 års kollektivavtal i gång. Avtalen ska vara klara den sista mars.

Utgångspunkt i de yrkanden som har överlämnats är att de kollektivavtal som tecknas ska spegla verkligheten och vara stödjande för företagen på en konkurrensutsatt marknad. De rör bland annat följande: 

·  Verksamhetsanpassad arbetstid.För att kunna anpassa verksamheten till en växlande omvärld behöver våra medlemsföretag kunna bestämma när och hur arbetet ska utföras.

·  Långa avtalsperioder. Längre avtalsperioder skapar stabilitet och underlättar planering för företagen vilket ger möjlighet att fokusera på andra konkurrensstärkande åtgärder.

·  Ansvarfulla avtal. Kommande avtalsförhandlingar behöver leda till avtal med ansvarsfulla lönenivåer som bidrar till stärkt internationell konkurrenskraft.

Sammantaget handlar det om avtal som berör 41 500 arbetstillfällen och 2 400 företag i trä- och möbelindustrin, grafisk industri samt skogsbruket.

För mer information vänligen kontakta:
David Johnsson, vice vd och förhandlingschef TMF, 08-762 72 67
Lena-Liisa Tengblad, vd Grafiska Företagens Förbund, 08-762 68 11
Maria Möller, vice vd och förhandlingschef SLA, 08-762 72 23

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler