2014-12-01 08:36Pressmeddelande

Trä- och Möbelföretagen, TMF, förstärker miljö- och hållbarhetsarbetet: Miljö- och hållbarhetschef för trä- och möbelbranschen

null

Miljö- och hållbarhetsfrågorna är, och blir, allt viktigare för företagen inom trä- och möbelindustrin. Därför har TMF inrättat en ny tjänst med särskilt ansvar för att driva hållbarhetsarbetet framåt. Det handlar bland annat om att öka kompetensen i branschen och ta initiativ till flera forskningsprojekt.

Robin Ljungar, som sedan fem år arbetat som branschutvecklare på TMF, tillträder som miljö- och hållbarhetschef i dag den 1 december. Han är utbildad civilingenjör inom kemiteknik från KTH och har många års erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor.

- Vi har framförallt tre stora utmaningar, dels hur vi mer effektivt ska nyttja vår fantastiska träråvara och säkra ett hållbart skogsbruk och dels att vi måste minska kemikalierna i vår närmiljö. Den tredje stora och viktiga utmaningen är sociala frågor, fattigdomsfrågor, kopplat till industri och tillverkning. Här är trä- och möbelbranschen på god väg, och har goda förutsättningar, att verkligen bidra. Vår bransch har alla möjligheter att vara ledande och kunna uppfylla högt ställda krav inom dessa tre områden, säger Robin Ljungar.

Robin Ljungar kommer som miljö- och hållbarhetschef även att ansvara för Möbelfakta, ett referens- och märkningssystem för möbler som utöver kvalitetskrav även omfattar krav på miljö och socialt ansvar.
Läs mer om Möbelfakta på www.mobelfakta.se.

- Hållbarhet är en av våra viktigaste framtidsfrågor och hållbart företagande är också en förutsättning ur konkurrenssynpunkt. Våra medlemsföretag ligger redan långt framme, och det arbetet vill vi som organisation driva och utveckla vidare inom hela branschen. En av våra viktigaste utmaningar är att ha en hållbar industri och det är en självklar och viktig satsning att inrätta en tjänst med särskilt ansvar för dessa frågor, säger Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling på TMF.

För mer information, kontakta gärna:
Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling TMF, 070-381 72 06, cecilia.ask.engstrom@tmf.se
Robin Ljungar, miljö- och hållbarhetschef TMF, 073-823 72 43, robin.ljungar@tmf.se
David Johnsson, vd TMF, 070-597 72 67, david.johnsson@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler