2017-03-27 17:01Pressmeddelande

​Trä- och Möbelföretagen säger ja till medlarnas förslag

null

- Vår styrelse har kommit fram till att, även om kostnadsnivån är hög, så är ett treårigt avtal av stor betydelse dels för att säkra arbetsfreden, men dels också för att medlemsföretagen då får möjlighet att fokusera på verksamhetens långsiktiga spelregler, säger Eva Glückman, förhandlingschef på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

I går mottog TMF en hemställan från industrins opartiska ordföranden, OpO. Förslaget innebär en treårig avtalsperiod med ett samlat avtalsvärde på 5,9 procent.

Parterna har nu, i enlighet med OpO:s instruktioner, haft 24 timmar på sig att analysera förslaget och diskutera det med respektive styrelse. Samtliga parter lämnade sina svar kl 15.00 i dag. TMF:s styrelse betonade vikten av långsiktigt hållbara spelregler samt tillgång till arbetsfred som förklaring till beslutet att säga ja till hemställan.

- Nu avvaktar vi den fortsatta processen med förhoppningen att de nya avtalen är på plats senast den 31 mars, säger Eva Glückman.  

Läs mer om avtalsrörelsen på tmf.se/avtal17.

För mer information, kontakta gärna:

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler