2016-10-28 12:18Pressmeddelande

Trä- och Möbelföretagen kommenterar industrifackens lönekrav: ”Fackens yrkande stämmer inte överens med deras egen analys”

Trä- och Möbelföretagen, TMF, är kritiska till de yrkanden som Facken inom industrin lägger inför avtalsrörelsen.

- Det är problematiskt att de utgår från inflationsmålet. Senast igår bedömde Riksbanken att det kommer ta längre tid att uppnå det målet. Vi tycker också att en löneökning på 2,8 % är hög. Det finns en stor risk att utvecklingen hos våra medlemsföretag bromsar in, så att vi inte kan skapa nya jobb i Sverige och att de istället flyttar utomlands, säger Eva Glückman, förhandlingschef på TMF.

- Även facken angav att den globala tillväxten är fortsatt svag och det finns tecken på avmattning. Fackens yrkande stämmer inte överens med deras egen analys.

TMF:s vd David Johnsson tycker att facken visar tecken på oansvarighet.

- Fackens desperata jakt på inflation börjar likna Peter och vargen. Man ropar och ropar, men inflationsmålet kommer aldrig. Det går inte heller att både tala om förstärkt internationell konkurrenskraft och inhemsk inflationsmål. De har inget med varandra att göra.

- Att man dessutom yrkar på en generell låglönesatsning är ytterst oansvarigt i en situation då så många står utanför arbetsmarknaden.

För mer information, kontakta gärna:
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Eva Glückman, förhandlingschef TMF, TMF; 08-762 72 05, eva.gluckman@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef, TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se 

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler