2013-03-31 23:34Pressmeddelande

Trä- och Möbelföretagen accepterar OpO:s slutliga hemställan

TM : s vice vd och förhandlingschef David Johnsson.

Trä- och Möbelföretagen –TMF – valde på söndagskvällen att acceptera OpO: s slutliga hemställan.

TMF har liksom övriga arbetsgivare inom industrin i dag svarat på den slutliga hemställan de opartiska ordförandena (OpO) lämnade tidigare på söndagskvällen. TMF väljer att acceptera förslaget som innebär ett treårigt avtal med kostnadsökningar på sammantaget 6,6 % över avtalsperioden. Förslaget innehåller också ett system för delpension i enlighet med fackens yrkanden.

TMF: s vice vd och förhandlingschef David Johnsson lämnar följande kommentar:

-  För trä- och möbelindustrierna som befinner sig i ett fortsatt mycket besvärligt ekonomisk läge är förslaget med en kostnadsnivå på 6,6 % väl högt. Samtidigt sätter vi stort värde på långa avtal, och väljer därför att acceptera OpO: s bud. Det ger stabilitet, och ger företagen möjlighet att under kända villkor arbeta för att återställa lönsamhet och planera framåt.

För mer information vänligen kontakta

David Johnsson, vice vd förhandlingschef TMF, tfn 08-762 72 67
Susanne Rudenstam, kommunikationschef TMF tfn 070-214 37 72


Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler