2022-02-02 06:51Pressmeddelande

TMF:s Rekryteringsrapport 2021: Hälften av företagen uppger att det är svårt att hitta produktionspersonal - kompetensförsörjningen fortsatt ansträngd inom trä- och möbelindustrin, trots framtidsoptimism

/Foto: Mostphotos/Foto: Mostphotos

Trä- och möbelindustrins företag ser ljust på framtiden och rekryterar personal i hög omfattning. Det senaste året har drygt 3 500 personer fått anställning och företagen ser ett fortsatt behov av arbetskraft både nu och på längre sikt – 2022 tangerar rekryteringsbehovet nära 3 000 personer. Samtidigt oroas företagen av bristen på kvalificerade kandidater – något som blivit ett tillväxthinder.

Efter en osäkerhet i början av Coronapandemin har framtidstron återvänt till trä- och möbelindustrin. Under förra året rekryterades totalt 3 500 personer varav närmare 2 700 utgjordes av produktionspersonal. Under 2022 ser företagen ett fortsatt stort rekryteringsbehov, där behovet av produktionspersonal är nära 2 000 medan efterfrågan på tjänstemän är strax under 1 000 personer. Företagen ser ett fortsatt rekryteringsbehov även på längre sikt även om numerärerna är något lägre.
Det visar en undersökning som Prognoscentret genomfört på uppdrag av bransch- och arbetsgivarorganisationen Trä- och Möbelföretagen, TMF.

- Hälften av företagen uppger att det är svårt eller mycket svårt att hitta produktionspersonal. Brister i erfarenhet, attityd och utbildning anges som de största skälen till svårigheten med att rekrytera. Många företag har också uppfattat att bristen på relevanta gymnasie- och vuxenutbildningar som ett stort hinder. Detta är ett problem som har uppmärksammats i allt bredare kretsar under de senaste åren och utgör idag ett tillväxthinder för stora delar av näringslivet, säger Henrik Smedmark, kompetensförsörjningsexpert på TMF.

- Eftersom många företag finns på mindre orter krävs nya och mer flexibla sätt att nå gymnasiekompetens. Vi ser att det finns flera olika lösningar på problemet. Till exempel att låta elever i allt högre grad gå delar av sin utbildning på exempel branschskolor och delar på hemmaplan eller på arbetsplatsen. Det skulle underlätta för fler unga att få en utbildning som möjliggör en karriär inom vår industri.

- Vi har också sett att en yrkesutbildning för många är ett tryggare val för framtiden än att gå en högskoleförberedande utbildning. En yrkesutbildning öppnar för många spännande yrken och för den som vill läsa vidare kan utbildningen kombineras med högskolebehörighet. Det är oftast nästan omöjligt att komplettera med eftertraktade yrkeskunskaper om du gått ett högskoleförberedande program på gymnasiet.

TMF:s Rekryteringsrapport riktar sig till TMF:s medlemmar, tas fram av Prognoscentret - ett oberoende marknadsanalysföretag - och publiceras en gång per år. Syftet är att belysa rekryteringshovet inom trä- och möbelindustrin. 2021 års undersökning genomfördes under november-december 2021.
Rapporten finns bifogad och kan även laddas ned på
tmf.se/rekrytering .

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobeltmf_swe@Traomobel

För mer information, kontakta gärna:
- Henrik Smedmark, utbildningsansvarig TMF, 08-762 72 61, henrik.smedmark@tmf.se
- David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen, TMF, är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. "Vi bygger och inreder Sverige". Bland de drygt 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.