2022-02-21 07:12Pressmeddelande

TMF:s branschrapport 360 grader - TEMA Trädgårdsstaden: Sju av tio svenskar vill bo i eget småhus

Sju av tio svenskar vill bo i eget småhus. Men bara fem av tio gör det idag. Den bifogade rapporten i serien TMF 360 Grader tittar närmare på vilka mekanismer som orsakar den faktiska bristen på överkomliga småhus, samt beskriver hur bostadsområden kan utformas för att både tillgodose människors önskemål och vara ekologiskt och socialt hållbara. TMF och våra medlemsföretag vill bidra till att utveckla och bygga trädgårdsstäder; stadsmiljöer som utgör framtidens boende.

Vi företräder drygt 650 medlemsföretag som sammanlagt har drygt 30 000 anställda. Vår uppgift är att stärka företagens konkurrenskraft och främja deras tillväxt. Vi arbetar för att ur olika perspektiv belysa våra fantastiska företag och de branscher inom vilka de verkar. Vår branschrapport TMF 360 grader är en del av strävan att sprida en samlad och fördjupad bild.

Vi hoppas du hittar intressant läsning och gärna att du hör av dig om du har några frågor eller funderingar kring rapportens innehåll.

Läs mer om TMF:s branschrapport 360 grader
tmf.se/branschrapport 

För mer information, kontakta:
- Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert TMF, 0708-19 67 12, gustaf.edgren@tmf.se
- David Johnsson, vd TMF, 070-597 72 67, david.johnsson@tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. "Vi bygger och inreder Sverige". Bland våra drygt 650 medlemmar finns företag som tillverkar trähus, möbler till privat och offentlig miljö, bygginredningar och olika typer av specialinredningar. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har drygt 30 000 personer anställda.

Relaterad media