2014-06-04 16:59Pressmeddelande

TMF välkomnar ja till Attefallshus

Trä- och Möbelföretagen (TMF) välkomnar riksdagens ja till regeringens förslag om det så kallade Attefallshuset och möjligheten det innebär för småhusbranschen.
- Husen kommer att bli efterfrågade som semesterbostäder i turisttäta områden och i storstadsregioner med bostadsbrist, säger TMF:s vd David Johnsson i en kommentar.

– Det är flera företag som ligger i startgroparna och många har redan börjat skissa på den här typen av hus. Ett flertal tror dessutom att det kommer att leda till fler arbetstillfällen. Vi har tekniken och produktionskapaciteten för att snabbt möta även en stor efterfrågan, säger David Johnsson, vd på TMF.

– Det skapas helt nya användningsområden i och med att huset får vara 10 kvadratmeter större än en friggebod och användas som permanentboende.

TMF:s branschutvecklare inom trähus, Gustaf Edgren, ser positivt på beslutet och framförallt hur det kan påverka branschen i en spännande riktning.

- Det är oerhört glädjande att riksdagen röstat igenom propositionen om åtgärder som kan utföras utan bygglov, däribland Attefallshuset. Det ligger en signal i detta om att byggbranschen är överreglerad. Färre men tydliga regler är bra för individen och bra för Sverige. Attefallshuset får positiva effekter för trähusindustrin och positiva effekter för husägare som i större utsträckning själva får bestämma över sin egen tomt.

FAKTA ATTEFALLSHUS: Den som vill bygga ett komplementbostadshus på högst 25 kvadratmeter på sin tomt ska inte längre behöva bygglov. En- och tvåbostadshus ska kunna byggas till med högst 15 kvadratmeter och förses med högst två takkupor utan bygglov. Det ska också bli tillåtet att utan bygglov inreda enbostadshus med ytterligare en bostad. Detta gäller även om åtgärderna strider mot detaljplanen. Man måste dock fortfarande göra en bygganmälan till kommunen, utom för takkupor. Lagändringarna gäller från den 2 juli 2014. Det är bostadsministern Stefan Attefall (KD) som har gett namn åt de nya komplementbostadshusen.

För mer information, kontakta gärna:
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Gustaf Edgren, branschutveckling trähus, 0708-19 76 12, gustaf.edgren@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se  

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler