2013-03-16 13:37Pressmeddelande

TMF tackar ja till OpO:s första hemställan

David Johnsson, förhandlingchef och vice vd Trä- ch Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen, TMF, har liksom övriga arbetsgivare inom Industrin i dag svarat på den första hemställan de opartiska ordförandena (OpO) lämnade i torsdags. Budet innebär ett treårigt avtal med kostnadsökningar på sammantaget 6 % över tre år. TMF: s vice vd och förhandlingschef David Johnsson lämnar följande kommentar till budet:

-  För Trä- och Möbelindustrierna -som under en längre tid befunnit sig i ett ytterst besvärligt ekonomisk läge- är budet högt. Företagen är märkta av lågkonjunkturen och framförallt det låga inhemska byggandet. Förslaget ger höga kostnadsökningar för redan hårt ansträngda företag. Det är idag svårt att se hur bolagen skall kunna kompensera sig för dessa kostnader.

-  Den här nivån ger med nuvarande inflationstakt dessutom betydande reallöneökningar. Trots den höga nivån värderar vi avtalslängden på tre år. Den ger stabilitet, och ger företagen möjlighet att under kända villkor arbeta för att återställa lönsamhet och planera för utveckling. Mot den bakgrunden har vi i dag tackat ja till OpO: s bud.

För mer information vänligen kontakta:
David Johnsson, vice vd förhandlingschef TMF, tfn 08-762 72 67
Susanne Rudenstam, kommunikationschef TMF tfn 070-214 37 72

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler