2013-01-15 11:21Pressmeddelande

TMF stöder Ingves krav på amortering

Riksbankschefen Stefan Ingves har rätt. Bolån skall amorteras. Amortering är ett bättre skydd mot hushållens överbelåning än nuvarande system med evighetslån och bolånetak.

Bolånetaket innebär att 15 procent av kostnaden för ett nytt hus skall betalas kontant. Resten får man låna av banken. En familj i början av bostadskarriären har ofta inte så mycket kontanta medel, även om de kan ha mycket god inkomst. Bolånetaket hindrar unga barnfamiljer att skaffa sig det boende som de helst vill ha.

Ökat krav på amortering medför att de som inte har råd att betala av sitt lån inte heller lånar pengar. De som har intäkter och klarar att amortera kan däremot gå vidare och skaffa sig det boende de önskar.

Tidigare var det en självklarhet med tidsbestämda amorteringstider. Det gav också en bättre balans i tillgång och efterfrågan av bostäder. I dagens situation, med nästintill obefintlig inflation är kravet på amortering än mer befogat.

Med nuvarande system hämmas bostadsbyggandet. Vi har en brist på 250.000 bostäder och den bristen ökar varje år med minst 25.000. Det krävs, som Ingves skriver, fler förändringar än amorteringskrav för att få igång bostadsbyggandet. Men det är den kanske mest betydelsefulla åtgärden.

För mer information vänligen kontakta:

Leif G Gustafsson, vd TMF, 08-762 72 58, leif.gustafsson@tmf.se
Gustaf Edgren, ansvarig branschutveckling trähus TMF, 0708 19 67 12, gustaf.edgren@tmf.se


Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler