2007-10-30 09:29Pressmeddelande

TMF släpper prognos för svensk bostadsproduktion: Fortsatt goda förutsättningar för bostadsbyggandet

Förutsättningarna för bostadsbyggandet är fortsatt goda. Ekonomin växer starkt även om tillväxttakten blir något lägre än under 2006. I år och under 2008 har dock andra faktorer än ekonomin en större effekt på bostadsbyggandet. Framförallt kommer politiska förändringar att påverka men även stigande materialpriser och brist på arbetskraft kan få effekt. Detta visar en prognos framtagen av trähusindustrins branschorganisation Trä- och Möbelindustriförbundet, TMF, i samarbete med Prognoscentret AB.

TMF har utvecklat ett komplement till den månadsvisa statistikredovisningen och utökar nu statistikarbetet till att omfatta prognoser för trähusbyggandet och specifikt småhus.

– Småhusbyggandet står för nästan hälften av bostadsbyggnationen i Sverige och det är viktigt för trähusindustrin att göra egna bedömningar av förväntad utveckling avseende nybyggnationen av småhus och flerbostadshus, säger Ronnie Andersson, vice vd för TMF och chef för Bygga. Därför har vi tagit fram den här analysen där vi tittar specifikt på förutsättningar för småhusbyggandet.

Antalet påbörjade bostäder ligger nu på en nivå på ca 35 000 bostäder per år, också efter det att utjämning skett av de sk Odellplattorna som gav den överdrivna och missvisande ökningen 2006. Daniel Wennick, näringspolitiskt sakkunnig hos TMF, anser att detta är en alldeles för låg nivå med hänsyn till diskussionerna om att riva delar av miljonprogrammet samt det stora antalet yngre som väntas göra intåg på bostadsmarknaden. – Vi behöver stöd från landets politiker för att skapa rätt förutsättningar för att kunna öka byggandet till 40 000 - 50 000 nya bostäder per år, säger Daniel Wennick.

Analysen ”Bostadsbyggandet i Sverige” bifogas detta pressmeddelande, den finns också att ladda ner på TMF: s webbplats, www.tmf.se.

Analyserna fördelas på småhus och flerbostadshus på riksnivå och visar den förväntade utvecklingen för byggandet till och med 2009. Prognosen kommer att uppdateras 2 ggr per år, april/maj och september.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Yvonne Identeg, ansvarig marknadsdata och statistik tfn 08-762 20 19, e-post yvonne.identeg@tmf.se

Daniel Wennick, näringspolitiskt sakkunnig, tfn 08- 762 72 01 e-post
daniel.wennick@tmf


Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler