2011-01-28 10:04Pressmeddelande

TMF satsar stort på Möbelmässan!

TMF satsar stort på årets möbelmässa i Stockholm. Förutom ett givet fokus på Möbelfakta kommer mässan att vara startskott för TMF:s kampanj mot piratkopiering. Totalt anordnas tre seminarier.
Nylanseringen var i oktober, två kurser har genomförts och de första företagen är i färd med att märka sina möbler. Ändå är det på Möbelmässan som Nya Möbelfakta på allvar visar upp sig publikt. Referens- och märkningssystemet slår på stort under parollen ”du ska veta vad du köper”.

Möbelfakta kommer att dominera i TMF:s monter där fem företag i färd med att märka möbler ställer ut:

• Lammhult, Johansson Design, Materia, EFG och OFFECCT

Dessutom anordnas två Möbelfakta-seminarier under veckan. Förutom en presentation av Möbelfakta och kortare genomgång av Möbelfaktas tre kravområden; miljö, kvalitet och socialt ansvar, samt deklarerings- och märkningsprocessen, kommer Möbelfakta beröras ur en producents perspektiv – med representanter från Kinnarps respektive Stolab.
Möbelfakta-seminariet tar även upp utmaningar och möjligheter med offentlig upphandling. Hur arbetar man för att försäkra sig att leverantörer lever upp till kraven? Vilka krav på möbler kommer att komma i framtiden?

- Möbelfakta är ett levande system. Genom att arbeta med Möbelfakta säkerställer producenterna att de uppfyller omvärldens krav, säger Cecilia Ask Engström, ansvarig för möbler på TMF.

- Möbelmässan är också bästa tänkbara mötesplats för att marknadsföra Möbelfakta.

”Inget slår originalet”
Förutom Möbelfakta blir Möbelmässan startskottet för en viktig kampanj för TMF – kampen mot piratkopiering. Under parollen ”Inget slår originalet” anordas ett frukostseminarium kring immaterialrätt med efterföljande paneldebatt.

TMF:S SEMINARIER

”Inget slår originalet” – seminarium om piratkopering
Onsdagen den 9 februari kl 09.00-10.30 : lokal K14 (frukost från kl 08.45)

”Möbelfakta – du ska veta vad du köper”
Torsdagen den 10 februari kl 11.00-12.00; lokal: K14
Fredagen den 11 februari kl 13.00-14.00; lokal: K13

Läs mer på Möbelfaktas sajt; www.mobelfakta.se.
Läs mer om Stockholm Furniture Fair; www.stockholmfurniturefair.se.

För mer information, vänligen kontakta:

• Cecilia Ask Engström, chef för Bo; Möbler & Inredning,TMF cecilia.ask.engstrom@tmf.se, 08-762 72 06
• Robin Ljungar, branschansvarig för kök & bad, TMF, samt seminarieansvarig för TMF:s seminarier under Möbelmässan.
robin.ljungar@tmf.se; 08-762 72 43

Trä- och Möbelföretagen – TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med företagen arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarefrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med fmedlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarefrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler