2010-03-22 15:44Pressmeddelande

TMF mottar varsel för trä- och möbelindustrin

TMF har i dag tagit emot ett varsel om stridsåtgärder från GS-facket. Varslet gäller förbud mot mertid, övertid och beredskapsarbete, samt inhyrning av arbetskraft.

- Genom att lägga dagens varsel kan man ställa sig frågan om GS avsiktigt är ute efter att spräcka industriavtalet, säger Leif G Gustafsson, vd TMF. GS kapitulerar från partsansvaret för trä- och möbelindustrin genom att underordna sig de hemmamarknadsdominerade sektorerna i strid med industriavtalets syfte.

 Trä och möbelindustrin hör till de branscher som drabbats allra hårdast av 2008 och 2009 års konjunkturnedgång. Ca 20 – 25 % av GS medlemmar varslades om uppsägning, det innebär att tom fordonsindustrin klarade sig bättre.

 - Det är bara 6 månader sedan vi hade diskussioner med GS om hur vi gemensamt skulle kunna rädda kvar jobben i trä- och möbelindustrin. Konjunkturläget är förbättrat men bedöms som fortsatt osäkert, säger David Johnsson, TMF: s förhandlingschef. Industriavtalet bygger på principen om långsiktighet och ansvarstagande, vilket gör det fackliga agerandet än mer uppseendeväckande i en tid när industrin fortfarande kämpar med att komma på fötter.

 - Nu befinner vi oss i förhandlingarnas slutskede, vi har haft förhållandevis konstruktiva diskussioner under förhandlingarnas gång och siktade på att komma överens innan nuvarande avtal löper ut, det är därför ytterligare förvånande med dagens varsel, avslutar David Johnsson.

 

 

 

För mer information vänligen kontakta:

David Johnsson, förhandlingschef TMF, david.johnsson@tmf.se, 070-597 72 67

Susanne Rudenstam, kommunikationschef TMF, 070-214 37 72.

Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, möbler, kök & bad, fönster, dörrar, samt golv, trappor och inredningssnickerier.

www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler