2012-12-07 15:49Pressmeddelande

TMF lanserar nya kontorsmöbelindex

null

Kontorsmöbellandskap. /Foto: Kinnarps

Trä- och Möbelföretagen, TMF, lanserar tre nya kontorsmöbelindex som mer rättvist skall representera prisutvecklingen för kostnaden att tillverka kontorsmöbler inom olika kategorier.

Tillsammans med Sveriges ledande kontorsmöbelproducenter har TMF tagit fram index för planmöbler, arbetsstolar och övriga möbler. Dessa kommer att ersätta det ursprungliga kontorsmöbelindexet från 1994 som visade prisutvecklingen för hela gruppen kontorsmöbler.

Syftet med förändringen är att få fram ett mer rättvist index för prisutvecklingen eftersom olika typer av kontorsmöbler har stora skillnader i sammansättning när det gäller material. SCB tar fram indexet på uppdrag av TMF, och de första indextalen fram till oktober 2012, med basår januari 2011, levereras månadsvis till TMF med start den 30 november 2012.

De nya kontorsmöbelindexen representerar prisutvecklingen för totala kostnaden att tillverka de här olika kategorierna. Respektive index består av ett viktat materialprisindex (ITPI[1]), sammanvägt med arbetskostnadsindex för arbetare (AKI[2]), Transportkostnadsindex (TPI 49.41[3]) samt en ovägd del.

- Indexet hjälper avtalsparter att justera priset på en vara eller en tjänst under en fastställd avtalsperiod, berättar Cecilia Ask Engström, chef för branschutveckling på TMF.

Kontorsmöbelindexen kommer att publiceras på tmf.se i början av varje månad, 12 gånger per år, samt distribueras via Nyhetsbrevet Möbler och Inredning. Det finns dessutom möjlighet att prenumerera på indexen via e-post.
Kontakta Yvonne Identeg för att prenumerera, e-post yvonne.identeg@tmf.se.

För mer information:
Yvonne Identeg, marknadsdata, statistik, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling, 08-762 72 06 cecilia.ask.engstrom@tmf.se.

[1] ITPI = Prisindex för inhemsk tillgång, som anger prisutvecklingen på varor som säljs i Sverige och som erhålls genom en sammanvägning av hemmamarknadsprisindex och importprisindex.
Prisindex i producent- och importled avser att redovisa den genomsnittliga prisutvecklingen i producent- och importledet, totalt och för olika varugrupper. Priserna mäts i det första distributionsledet då varorna levereras från svenska producenter respektive första inköpsledet då varorna kommer in i Sverige.

[2] Arbetskostnadsindex för arbetare inom privat sektor, SNI C Tillverkningsindustri.

[3] Tjänsteprisindex SNI 49.41 Vägtransport, godstrafik.

 

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler