2012-04-13 11:11Pressmeddelande

TMF kommenterar Regeringens satsning på byggandet: Ett trött slag i luften för ökat byggande.

null

Regeringens förslag att stimulera bostadssektorn är inte ens ett slag i luften. Dagens situation med en brist på 250.000 lägenheter kräver fler och betydligt mer kraftfulla åtgärder.

Det är lovvärt att bostadsbyggandet över huvud taget nämns i propositionen, men med den akuta och växande bostadsbristen behöver bostadspolitiken ses över på allvar och en långsiktig politik införas. För att åstadkomma ett ökat byggande till de nivåer på 35 000- 40 000 lägenheter som behövs årligen föreslår TMF bland annat en återgång till gamla byggmomsen, införande av ett skattefritt bosparande samt en omformning av bolånetaket med krav på amortering.

— Den redan låga fastighetsavgiften sänks ytterligare och anståndet att betala den förlängs från 10 till 15 år. Det ger sannolikt noll i effekt för bostadsbyggandet. Vi bedömer dessa åtgärder som fullständigt meningslösa anser Leif G Gustafsson, vd för TMF, Trä- och Möbelföretagen.

— Vi har intensivt uppvaktat regeringen med konkreta förslag hur man skall komma till rätta med det låga bostadsbyggandet, som bl.a. håller på att lamslå svensk trähusindustri. Bristen på bostäder liknar alltmer situationen då vi tvingades bygga miljonprogrammet på 60-talet.

Läget är akut och det krävs avsevärt kraftfullare tag från regeringen. De förslag man presenterade idag innebär bland annat en hyressänkning för en studentlya med 1 procent, och det gynnar ungdomar och studenter men påverkar inte alls de stora strukturproblem som i dag förlamar bostadsbyggandet.

 För mer information vänligen kontakta

Leif G Gustafsson, vd TMF, tfn 08-762 72 58
Susanne Rudenstam, kommunikationschef TMF tfn 070-214 37 72

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med fmedlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarefrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler