2009-10-22 19:23Pressmeddelande

TMF kommenterar LO:s krav: -Oansvarigt, verklighetsfrämmande och omodernt

Dagens förslag från LO innehåller kostnadshöjande element som ytterligare skulle försvåra för redan utsatta företag. Att kräva detta medan industrin befinner sig i den djupaste krisen i mannaminne är närmast oseriöst.

I dag presenterade LO:s representantskap sina krav inför avtalsförhandlingarna 2010. Kraven visar på ett verklighetsfrämmande synsätt och en bristande förståelse för företagarnas förutsättningar. Exempelvis innebär kraven på rätt till heltid, begränsningar i visstidsanställningar och hinder för att använda bemanningsföretag, inte bara en inskränkning av arbetsledningsrätten, utan framförallt skulle de förhindra och försvåra för den konkurrensutsatta industrin. Den globala och alltmer flexibla marknaden kräver effektiv och kundorderstyrd produktion. Vidare skulle det krav som presenteras på höjning av lägstalöner i stället skulle göra unga en björntjänst. Dels skapar en högre nivå ytterligare trösklar för unga att komma in på arbetsmarknaden, dels har en höjning av lägstalönerna en lönedrivande effekt med kompensationskrav från andra grupper som följd.

- Klumpiga centrala regler som inte överensstämmer med verkligheten och verklighetens krav är inte de moderna avtal som industrin behöver för att ta sig framåt och ur den här krisen, säger David Johnsson, förhandlingschef hos TMF -Trä- och Möbelindustriförbundet. De avtal vi tecknar för trä- och möbelindustrin har som syfte att förstärka företagens konkurrenskraft, och då måste de vara en tillgång för företagen och dess medarbetare, och ersättningarna måste spegla det enskilda företagets förutsättning.

För ytterligare information vänligen kontakta:

David Johnsson, förhandlingschef, 070-597 72 67,

david.johnsson@tmf.se

Susanne Rudenstam, kommunikationschef, tfn 08-762 72 73,

susanne.rudenstam@tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler