2012-09-20 11:32Pressmeddelande

TMF kommenterar höstbudgeten: Budgeten på bordet - var finns bostadspolitiken?

När höstbudgeten nu är presenterad i sin helhet står det klart att satsningar på bostadsbyggande är näst intill obefintlig. Det är högst förvånande att regeringen inte tar bostadskrisen på allvar. I Sverige har vi en bostadsbrist på ungefär 250 000 lägenheter, och bostadsbristen är nu ett allvarligt hot mot tillväxten.

-  Bostadsfrågan är så viktig att den bör hanteras över längre tid än fyråriga mandatperioder, och här skulle vi behövt reforminitiativ från regeringen när det gäller att förenkla och ta bort krångliga regler och kommunala särkrav, säger Leif G Gustafsson, vd på TMF. Satsningen på att förkorta handläggningstider hos länsstyrelsen är lovvärd och är ett litet steg på vägen att förenkla och därmed göra planprocesserna snabbare och billigare, men det är för litet. Vikande siffror för både småhus och lägenheter i flerbostadshus kommer från flera håll och ger en samstämmig bild – vi går mot en bostadskris.

-  Vi har dessutom ett stort behov av att renovera och ta hand om det befintliga bostadsbeståndet, en fråga som regeringen hänvisar till kommuner och ägare. Den handlingsförlamning som dessa uppvisar gör det tydligt att vi behöver ett nationellt ansvarstagande för att renovera och energieffektivisera bland annat miljonprogrammet. Om detta finns inget i höstbudgeten.

-  Däremot är det bra att regeringen föreslår åtgärder för att komma tillrätta med den höga ungdomsarbetslösheten, även om vi gärna sett ett helhetsgrepp med åtgärder för att komma tillrätta med bristerna i arbetsmarknadens funktionssätt, avslutar Leif G Gustafsson. 

För mer information, vänligen kontakta:
Leif G Gustafsson, vd TMF, 08-762 72 58, leif.gustafsson@tmf.se
Susanne Rudenstam, kommunikationschef TMF, 070-214 37 72, susanne.rudenstam@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med fmedlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarefrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler