2010-04-23 15:19Pressmeddelande

TMF ifrågasätter Finansinspektionens bolånetak

null

På TMF: s Finansdag i dag fredag överlämnade företagare inom trähusindustrin ett brev till Finansmarknadsminister Mats Odell med kritik mot det bolånetak som Finansinspektionen planerar att införa från 1 juli 2010. Brevet överlämnades även till vice Riksbankschef Karolina Ekholm och det kommer också att skickas till Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson.    

- Vi behöver en diskussion om hur vi kan öka bostadsbyggandet i Sverige samtidigt som bolånen självkart inte får skjuta i höjden. Något behöver göras men det vore bättre med krav på amortering än ett krav på kontantinsats, säger Mikael Olsson, vd BWG homes.

Trots att det byggs relativt få bostäder saknas engagemang att öka bostadsbyggandet hos flera viktiga samhällsaktörer. Det finns ett stort behov av att få fram mer byggbar mark för att sänka bostadspriserna.

- Ett ökat utbud av byggbar mark skulle sänka bostadspriserna. På det området finns det väldigt mycket kvar att göra. Många kommuner håller på mark alldeles för länge, avslutar Claes Hansson, vd Forshem group.    

För mer information vänligen kontakta:

Mikael Olsson, vd BWG Homes
0706-021577 mikael.olsson@bwghomes.se

Claes Hansson, vd Forshem group
0708-350968 claes.hansson@forshem.se

Daniel Wennick, chef Bygga TMF
0706-79 72 01 daniel.wennick@tmf.se

Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter.

TMF Box 55525, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler