2009-10-15 13:24Pressmeddelande

TMF i siffror ute nu: Halvårsstatistik för den svenska trä- och möbelindustrin 2009

Den svenska trä- och möbelindustrin kan summera ett första halvår med ett betydande minskning jämfört med första halvåret 2008. Samtidigt kan en försiktig återhämtning i slutet på perioden skönjas för de flesta delbranscherna. Trenden med minskande antal arbetssjukdomar och arbetsolycksfall har fortsatt och förstärkts. I detta nummer är avsnittet om arbetsmiljön utökad och är ett helt nytt avsnitt som rör möbelbranschen har tillkommit i marknadsrapporten.
Att minska antalet skador och olyckor har under lång tid varit ett av TMF:s -Trä- och Möbelindustriförbundets -prioriterade uppgifter och TMF arbetar aktivt med skadeförebyggande aktiviteter som exempelvis utbildningar.

TMF i siffror publiceras två gånger per år med uppdaterad statistik och kommentarer om industrins utveckling. I TMF i siffror publiceras en marknadsrapport som är producerad av Prognoscentret i samarbete med TMF. Rapporten belyser faktorer som påverkar marknaden generellt, samt faktorer som specifikt påverkar medlemsföretagens marknader. Från och med detta nummer tillkommer ett avsnitt i marknadsrapporten som handlar om möbler, och som visar på hushållens inköpsplaner för kapitalvaror där möbler ingår. I denna kan lyftas fram att hushållens inköpsplaner för möbler har ökat med 16 % det senaste året, denna ökning kan förklaras med det växande intresset för heminredning som också speglas i media.

Övrig statistik sammanställs av TMF från egna och andra källor. Statistiken är inriktad på byggande och boende och visar siffror för produktion, export och import för bland annat trähus, möbler, köksinredningar, snickerier, dörrar, fönster, trägolv, trätrappor och träkomponenter samt arbetsskadestatistik under rubriken arbetsmiljö. TMF som bransch- och arbetsgivarorganisation företräder cirka 750 medlemsföretag med över 30 000 anställda inom trä- och möbelindustrin.

TMF i siffror finns att ladda ner på TMF: s webbplats. Materialet får gärna citeras om källan anges.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Yvonne Identeg, statistik tfn 08-762 72 19, e-post yvonne.identeg@tmf.se
Susanne Rudenstam, kommunikationschef, tfn 08-762 72 73, susanne.rudenstam@tmf.se


Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.

TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.

 

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler