2018-10-15 08:23Pressmeddelande

TMF i siffror & TMF:s marknadsrapport från Trä- och Möbelföretagen, TMF: Vikande siffror på grund av utmanad nyproduktion

null

Effekterna av den minskade nyproduktionen, för både små- och flerbostadshus, börjar nu synas för flera branschgrupper inom trä- och möbelindustrin. Såväl dörrar som fönster har en vikande orderingång och inte minst minskar byggloven markant. Det visar TMF i siffror, som innehåller den senaste statistiken för första halvåret 2018.
Parallellt är det premiär för TMF:s marknadsrapport, med nytt upplägg i samarbete med Tyréns, som dels innehåller en omvärldsbevakning av bostadsmarknaden, dels en omvärldsanalys med tema ”Hur kommer arkitekturpolicyn att påverka trä- och småhusbranschen?”. I analysen utrycker man också oro över bygglovens utveckling.

TMF i siffror visar att 6 600 småhus påbörjades första halvåret 2018, en minskning med 4 procent jämfört med 2017. Sifforna är ännu mer iögonfallande när det gäller bygglov - under årets första halvår beviljades bygglov för 25 612 lägenheter enligt SCB, en minskning med 40 procent jämfört med samma period 2017. Av de beviljade byggloven minskade andelen småhus med 23 procent medan lägenheter i flerbostadshus minskat med 48 procent.

I omvärldsbevakningen i TMF:s marknadsrapport menar man att byggloven är en mycket tidig indikator i affärscykeln när det gäller bygginvesteringar och effekterna på den reala ekono¬min släpar och att ”situationen är värre än vad tillväxtkurvor och indikatorer visar”.

- Bostadsbyggandet och nyproduktionen går ner, vilket vi sett i siffror de senaste månaderna och har oro för. Den senaste tidens sökta bygglov förstärker nu bilden. Nedgången är tydligast i Stockholm, men även Göteborg och Malmö visar på en svagare marknad. Om nyproduktionen fortsätter att hotas – inte minst på grund av tuffa finansiella förutsättningar, såsom skärpta amorteringskrav – påverkar det hela trä- och möbelindustrin, säger David Johnsson, vd på TMF.

Martina Hallgren, projektledare på TMF branschutveckling för dörrar, fönster, trappor samt trägolv, delar bilden.

- Historiskt har en minskad nyproduktion successivt fått konsekvenser för såväl byggmaterial- som inredningsproducenter i andra ledet, och det börjar vi även se följden av nu.

TMF i siffror och TMF:s marknadsrapport är numera endast digitala och publiceras som två självständiga rapporter: Rapporterna publiceras två gånger per år, april och oktober.

Läs bifogade filer eller ta del av hela innehållet på tmf.se/tmfisiffror respektive tmf.se/tmfsmarknadsrapport.
Följ TMF på Twitter@Traomobel

För mer information, kontakta gärna:

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige, och företräder cirka 700 medlemsföretag med knappt 30 000 anställda. TMF:s vision: Svensk trä- och möbelindustri bygger och inreder världen. Industrin är hållbar och globalt konkurrenskraftig och har de bästa förutsättningarna för tillväxt. Alla hinder för företagande är undanröjda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler