2019-04-16 07:40Pressmeddelande

TMF i siffror & TMF:s marknadsrapport från Trä- och Möbelföretagen, TMF: Avmattad bostadsmarknad orsakar vikande orderingång

null

Effekterna av en avmattad bostadsmarknad, med minskat antal bygglov och stagnerande nyproduktion, präglar flera stora branschgrupper inom trä- och möbelindustrin. Framförallt småhus men även dörrar, fönster och trappor har en vikande orderingång. Det visar TMF i siffror 1 2019, som innehåller den senaste statistiken för helåret 2018.
Samtidigt publiceras TMF:s marknadsrapport 1 2019 med omvärldsbevakning av bostadsmarknaden, inklusive en uppdatering av det ekonomiska läget för byggsektorn.

Åtta procents minskning av antalet bygglov för styckebyggda småhus har satt en klar prägel på trä- och möbelindustrin det gångna året. För påbörjade småhus har orderingången minskat med 20 procent jämfört med 2017. Samma trend gäller också för TMF:s produktgrupper dörrar, fönster och trappor. För dörrar och fönster är nedgången 5 procent respektive 5,5 procent medan försäljningen av trappor minskat med 10 procent under 2018 jämfört med 2017.

- Industrin kände av den minskade orderingången redan 2018, men nu när vi jämför med siffrorna ett år senare ser vi tydliga nedgångar svart på vitt – både avseende leveranser och orderingångar. Om avmattningen på bostadsmarknaden fortsätter– inte minst på grund av tuffa finansiella förutsättningar - påverkas ännu fler företag inom trä- och möbelindustrin, säger David Johnsson, vd på TMF.

Glädjande nog har möbelindustrin en fortsatt positiv utveckling, inte minst gentemot den globala marknaden - under 2018 ökade den svenska möbelexporten med fyra procent.

TMF i siffror 1 2019 innehåller även en utökad del om branschens lönebild - Löner och arbetsmarknadens struktur – som publiceras i nummer 1 av de två årliga rapporterna. Statistiken visar löneutvecklingen och åldersstrukturen för anställda i TMF:s medlemsföretag – statistik som samlas in av Svenskt Näringsliv och bearbetas av TMF.

TMF i siffror och TMF:s marknadsrapport är numera endast digitala och publiceras som två självständiga rapporter: Rapporterna publiceras två gånger per år, april och oktober.

Läs bifogade filer eller ta del av innehållet på tmf.se/tmfisiffror respektive ttmf.se/tmfsmarknadsrapport.
Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, tmf_swe, @Traomobel

För mer information, kontakta gärna:
- David Johnsson, vd TMF, 070-597 72 67, david.johnsson@tmf.se
- Yvonne Identeg, statistik och marknadsdata, TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
- Sophie Hammarskjöld, kommunikationschef TMF, 0722-05 87 81, sophie.hammarskjold@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

TMF är bransch- och arbetsgivarorganisationen för hela den träförädlande industrin och möbelindustrin i Sverige, och företräder cirka 700 medlemsföretag med knappt 30 000 anställda. TMF:s vision: Svensk trä- och möbelindustri bygger och inreder världen. Industrin är hållbar och globalt konkurrenskraftig och har de bästa förutsättningarna för tillväxt. Alla hinder för företagande är undanröjda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler