2016-10-18 08:04Pressmeddelande

TMF i siffror: Ta del av den senaste statistiken om byggande, boende samt renovering av miljonprogrammet

null

Det totala bostadsbyggandet ökade med drygt 40 procent under första halvåret 2016 jämfört med året innan. Trähusföretagens leveranser av småhus ökade med 22 procent. Det visar statistiken i senaste TMF i siffror, som också rapporterar om renoveringstakten i miljonprogrammets lägenheter.

Påbörjade småhus ökade med drygt 20 procent under första halvåret i år jämfört med motsvarande period förra året, visar SCB:s statistik.

- Även om antalet småhus som byggs ökar så minskar de som andel av det totala bostadsbyggandet. Samtidigt vill en majoritet av svenskarna bo i villa eller radhus. Men det finns flera sätt att bygga tätt och mycket och samtidigt erbjuda det människor efterfrågar. Här kan trädgårdsstäder med blandad bebyggelse vara en del av lösningen, säger David Johnsson, vd på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Utvecklingen av bostadsbyggandet påverkar direkt behovet av möbler och inredning och i TMF i siffror finns den samlade statistiken för produktion, export och import av bland annat möbler, köksinredningar, dörrar fönster och trägolv.

E-handeln av möbler hade under första kvartalet 2016 en fortsatt stark uppgång, med 35 procent, jämfört med första kvartalet 2015.

Från och med 2014 redogörs i TMF i siffror även för utförda renoveringar av miljonprogrammet, bland annat som ett grönt index.

-Det är bra att renoveringstakten ökar. Det vi hoppas se mer av är investeringar för att göra mer energibesparande renoveringar, säger David Johnsson.

TMF i siffror publiceras två gånger per år med uppdaterad och jämförande statistik samt en marknadsrapport och kommentarer om branschens utveckling. Detta nummer omfattar första halvåret 2016.
Ta del av hela innehållet på tmf.se/tmfisiffror.

Passa även på att ta del av TMF.s nya responsiva webbplats; tmf.se.

För mer information, kontakta gärna:
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Yvonne Identeg, statistik och marknadsdata, TMF; 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef, TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se  

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler