2014-10-14 07:58Pressmeddelande

TMF i siffror, ny statistik från Trä- och Möbelföretagen, TMF: Lyft för småhus och träinredningar

Nu märks återhämtningen i svensk ekonomi tydligt inom trä- och möbelindustrin. För TMF:s företag som bygger småhus ökade orderingången med 24 procent. Och fler bostäder ger även positiva effekter för företagen som tillverkar bland annat kök, fönster, dörrar och trappor. Det visar ny statistik för första halvåret 2014, som nu också omfattar uppgifter om hur renoveringen av miljonprogrammet fortgår.

- Den ökade orderingången i småhusindustrin beror på konjunkturen snarare än strukturella förändringar. Långsiktiga lösningar, till exempel när det gäller finansieringsfrågan, krävs för att bostadsbyggandet ska matcha behovet, säger David Johnsson, vd på TMF.

Statistiken för den svenska trä- och möbelindustrin, TMF i siffror, publiceras två gånger per år med uppdaterad och jämförande statistik samt kommentarer om branschens utveckling. Här finns även en aktuell marknadsrapport framtagen av Prognoscentret AB i samarbete med TMF. Rapporten följer regelbundet faktorer som påverkar medlemsföretagens marknader.

En nyhet från och med 2014 är att utförda renoveringar i miljonprogrammet mäts en gång per år och kommer att redovisas i halvårsnumret av TMF i siffror, bland annat som ett grönt index.

- I vår mätning kan vi se att renoveringarna i miljonprogrammet är igång, men det finns fortfarande en stor renoveringsskuld och det är viktigt att åtgärder planeras för hela behovet. Det finns mycket att vinna, både socialt och i klimathänseende, säger David Johnsson.

I TMF i siffror finns även statistik om möbelbranschen. Under 2013 beräknades produktionen av möbler och köksinredningar till 23 miljarder kronor. Första halvåret 2014 är exporten till EU-länder oförändrad, men Sveriges totala export av möbler minskade med 2 procent jämfört med 2013. Siffror för möbelhandeln visar att den har ökat starkt under 2014 och att den positiva trenden förväntas fortsätta.

Statistiken i TMF i siffror sammanställs av TMF från egna och andra källor. Materialet får gärna citeras om källan anges.

Ladda ner senaste numret av TMF i siffror och ta del av mer information och statistik; www.tmf.se/tmfisiffror

För mer information, kontakta gärna:
David Johnsson, vd TMF: 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Yvonne Identeg, statistik och marknadsdata TMF:08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF: 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler