2015-04-14 08:03Pressmeddelande

TMF i siffror: Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen; Småhusbyggandet snabbt uppåt

null

Antalet påbörjade småhus ökade med 27 procent under 2014, och utvecklingen tyder på en fortsatt uppgång av småhusbyggandet i en ännu snabbare takt under nuvarande år. Sveriges export av möbler ökade med 2 procent, och exporten av köksinredningar med 13 procent. Samtidigt ökade möbelhandeln i Sverige starkt.

Statistiken för den svenska trä- och möbelindustrin, TMF i siffror, publiceras två gånger per år med uppdaterad och jämförande statistik samt kommentarer om branschens utveckling. Detta nummer omfattar helåret 2014.

- Den här utvecklingen när det gäller nybyggandet är väldigt positiv och huvudsakligen resultatet av en uppdämd efterfrågan. Men ett eventuellt införande av amorteringskrav riskerar att få den här positiva utvecklingen att avstanna, säger David Johnsson, vd på Trä- och Möbelföretagen.

I TMF i Siffror finns även statistik om möbelbranschen. Under 2014 beräknades produktionen av möbler och köksinredningar till 20,8 miljarder kronor. Sveriges export av möbler ökade med 2 procent till 14,9 miljarder kronor under 2014 jämfört med 2013.

Statistiken för till exempel fönster- och dörrföretag visar också en positiv utveckling. Omsättningen för dörrar under 2014 var 1,9 miljarder kronor, en ökning med 11 procent jämfört med året innan.

- Men den nyligen föreslagna sänkningen av ROT-avdraget är en regelförändring som riskerar att slå hårt mot dessa företag, och mot dem som levererar till exempel golv och trappor, säger David Johnsson.

Statistiken i TMF i Siffror sammanställs av TMF från egna och andra källor. Materialet får gärna citeras om källan anges.

Ladda ned och ta del av mer statistik från den svenska trä och möbelindustrin i senaste numret av TMF i siffror; www.tmf.se/tmfisiffror 

För mer information, kontakta gärna:
Yvonne Identeg, statistik och marknadsdata, TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se 

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler