2015-10-15 08:27Pressmeddelande

TMF i Siffror: Ny statistik från Trä- och Möbelföretagen; Kraftig uppgång för byggmaterialindustrin – men renoveringstakten i miljonprogrammet saktar in

null

Företagen som tillverkar fönster, dörrar och trappor av trä har ökat sina leveranser första halvåret 2015. Antalet påbörjade småhus ökade med 24 procent under tidsperioden. Det totala bostadsbyggandet har ökat med över 30 procent, vilket lett till en uppgång för hela branschen. Men renoveringstakten när det gäller bostäderna i miljonprogrammet har dämpats.

-Det ökade byggandet ger större efterfrågan på svensktillverkade kvalitetsprodukter. Branschen gynnas också av samhällets ökade medvetenhet när det gäller hållbarhet. Det blir mer och mer naturligt att efterfråga kvalitetslösningar av trä, men sänkningen av ROT-avdraget kommer sannolikt att påverka efterfrågan på byggmaterial negativt, säger David Johnsson, vd på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

I TMF i Siffror finns även statistik om möbelbranschen, som bland annat visar att Sveriges export av möbler har ökat. Däremot visar rapporten att renoveringarna av miljonprogrammet har dämpats.

-Det är en alarmklocka till politikerna att renoveringarna av bostäderna i miljonprogrammet minskar. Olika besked om subventioner kan ha påverkat negativt. Det är viktigt att skapa både gynnsamma och långsiktigt stabila villkor för upprustning av det befintliga bostadsbeståndet, säger David Johnsson.

TMF i siffror publiceras två gånger per år med uppdaterad och jämförande statistik samt en marknadsrapport och kommentarer om branschens utveckling. Detta nummer omfattar första halvåret 2015. Statistiken visar även hur renoveringarna av lägenheterna i miljonprogrammet utvecklas, och hur behoven ser ut. Ta del av hela innehållet på tmf.se/tmfisiffror.

Statistiken i TMF i Siffror sammanställs av TMF från egna och andra källor. Materialet får gärna citeras om källan anges.

För mer information, kontakta gärna:
David Johnsson, vd TMF, 08-762 72 67, david.johnsson@tmf.se 
Yvonne Identeg, statistik och marknadsdata, TMF; 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se 
Anne Rådestad, kommunikationschef TMF, 070-562 72 04, anne.radestad@tmf.se 

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler