2014-04-15 08:56Pressmeddelande

TMF i siffror; ny statistik från den svenska trä- och möbelindustrin: Stabil uppgång för småhusbyggandet

null

Ljusning för småhusindustrin. /Foto: Fiskarhedenvillan

Påbörjade småhus ökade med 18 procent och antalet påbörjade lägenheter i flerbostadshus med 55 procent under 2013. Det totala bostadsbyggandet ökade med 46 procent under samma period, jämfört med 2012.
När det gäller möbler har den svenska produktionen ökat de senaste åren. Samtidigt hade möbelhandeln en stark försäljningstillväxt i slutet av förra året, som väntas fortsätta 2014.

Statistiken för den svenska trä- och möbelindustrin, TMF i siffor, publiceras två gånger per år med uppdaterad och jämförande statistik samt kommentarer om branschens utveckling. Detta nummer omfattar helåret 2013.

Nu börjar återhämtningen i svensk ekonomi märkas av inom den svenska trä- och möbelindustrin, men utvecklingen utgår från låga nivåer.

– Vi kan nu se en stabilitet i ökningen av småhusbyggandet, och detta kommer att ge positiva effekter även för andra produkter inom träindustrin, som till exempel fönster, dörrar, golv och trappor. Men även om bostadsbyggandet ökar är takten för långsam och motsvarar inte det stora behov av nya bostäder som finns. Konstruktiva och långsiktiga lösningar, till exempel när det gäller finansieringsfrågan, är nödvändiga, säger David Johnsson, vd på Trä- och Möbelföretagen.

Statistiken visar att exporten av möbler minskade med 6 procent till 14,6 miljarder kronor under 2013 jämfört med 2012. Samtidigt har den svenska produktionen av möbler ökat sedan 2011.

I TMF i siffror återfinns även en aktuell marknadsrapport framtagen av Prognoscentret AB i samarbete med TMF. Rapporten följer regelbundet faktorer som påverkar medlemsföretagens marknader. Den övriga statistiken sammanställs av TMF från egna och andra källor. Materialet får gärna citeras om källan anges.

Ladda ner och ta del av mer statistik från den svenska trä- och möbelindustrin i senaste numret av TMF i siffror: www.tmf.se/tmfisiffror

För mer information, kontakta gärna:
Yvonne Identeg, statistik och marknadsdata Trä- och Möbelföretagen, tfn. 08-762 72 19
David Johnsson, vd Trä- och Möbelföretagen, tfn. 08-762 72 67
Anne Rådestad, kommunikationschef Trä- och Möbelföretagen, tfn. 070-562 72 04

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har sammanlagt knappt 30 000 personer anställda. www.tmf.se.

 


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler