2006-10-09 13:18Pressmeddelande

TMF i siffror nummer 2 2006: Halvårsstatistik för den svenska trä- och möbelindustrin 2006

Den svenska trä- och möbelindustrin kan summera ett starkt första halvår med betydande ökningar inom de flesta delsegmenten. Detta gäller såväl de företag som producerar färdiga produkter till exempel trähus, möbler, kök, fönster och dörrar, som deras underleverantörer, exempelvis tillverkare av limfog och träskivor. Både den inhemska försäljningen och exporten har ökat, antalet anställda har också ökat jämfört med samma period förra året.TMF i siffror publiceras två gånger per år med uppdaterad statistik och kommentarer om branschens utveckling. I TMF i siffror publiceras en marknadsrapport som är producerad av Prognoscentret i samarbete med TMF. Rapporten belyser faktorer som påverkar marknaden generellt samt faktorer som specifikt påverkar medlemsföretagens marknader. Övrig statistik sammanställs av TMF från egna och andra källor. Statistiken är inriktad på byggande och boende och visar siffror för produktion, export och import för bland annat trähus, möbler, köksinredningar, snickerier, dörrar, fönster, trägolv, trätrappor och träkomponenter samt arbetsskadestatistik under rubriken arbetsmiljö. TMF som bransch- och arbetsgivarorganisation företräder cirka 800 medlemsföretag med över 26 000 anställda inom trä- och möbelindustrin.

TMF i siffror finns att ladda ner på TMF: s webbplats. Materialet får gärna citeras om källan anges.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Yvonne Identeg, Statistik, tfn 070-235 11 27 yvonne.identeg@tmf.se
Susanne Rudenstam, Information, tfn 070-214 37 72 susanne.rudenstam@tmf.se

Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som bland annat producerar trähus, möbler, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler