2007-10-12 08:52Pressmeddelande

TMF i siffror nr 2 2007 ute nu: Halvårsstatistik för den svenska trä- och möbelindustrin

Pressinformation

TMF i siffror nr 2 2007 ute nu: Halvårsstatistik för den svenska trä- och möbelindustrin

Det första halvåret för den svenska trä- och möbelindustrin visar betydande produktionsökningar jämfört med samma period förra året. Detta gäller såväl de företag som producerar färdiga produkter till exempel trähus, möbler, kök, fönster och dörrar, som deras underleverantörer, exempelvis tillverkare av limfog och träskivor. Både den inhemska försäljningen och exporten har ökat. Förväntningarna på fortsatt tillväxt är fortsatt stor, majoriteten av företagen ser en ökande efterfrågan för de kommande åren.


Rekryteringsbehovet är fortsatt stort, bristen på kvalificerad arbetskraft är det största hotet för den fortsatta tillväxten inom trä- och möbelindustrin. Utökad verksamhet och pensionsavgångar är den viktigaste orsaken till det rekryteringsbehovet, behovet är jämt fördelat över industrins branscher, och det gäller såväl mindre som större företag.

TMF i siffror publiceras två gånger per år med uppdaterad statistik och kommentarer om industrins utveckling. Detta nummer speglar januari — juni 2007. Statistiken är inriktad på byggande och boende och visar siffror för produktion, export och import för bland annat trähus, möbler, köksinredningar, snickerier, dörrar, fönster, trägolv, trätrappor och träkomponenter samt löneutveckling och arbetsskadestatistik under rubriken arbetsmiljö.

I TMF i siffror publiceras en marknadsrapport som är producerad av Prognoscentret i samarbete med TMF. Rapporten belyser faktorer som påverkar marknaden generellt samt faktorer som specifikt påverkar medlemsföretagens marknader. Övrig statistik sammanställs av TMF från egna och andra källor.

TMF som bransch- och arbetsgivarorganisation företräder cirka 800 medlemsföretag med över 26 000 anställda inom trä- och möbelindustrin.

Materialet får gärna citeras om källan anges.

TMF i siffror finns att ladda ner på TMF: s webbplats, www.tmf.se

För ytterligare information vänligen kontakta:
Yvonne Identeg, ansvarig statistik tfn 08-762 20 19, e-post yvonne.identeg@tmf.se

Susanne Rudenstam, kommunikationschef, tfn 070-214 37 72, e-post
susanne.rudenstam@tmf.se

Trä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 04 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler