2007-04-12 09:34Pressmeddelande

TMF i siffror nr 1 2007 ute nu: Statistik för den svenska trä- och möbelindustrin 2006

Den svenska trä- och möbelindustrin summerar ett starkt år med betydande produktionsökningar. Detta gäller såväl de företag som producerar färdiga produkter till exempel trähus, möbler, kök, fönster och dörrar, som deras underleverantörer, exempelvis tillverkare av limfog och träskivor. Både den inhemska försäljningen och exporten har ökat. 2006 var också antalet sökande till yrkesutbildningarna större än någon gång tidigare under 2000-talet.


TMF i siffror publiceras två gånger per år med uppdaterad statistik och kommentarer om branschens utveckling. Detta nummer speglar helåret 2006. I TMF i siffror publiceras en marknadsrapport som är producerad av Prognoscentret i samarbete med TMF. Rapporten belyser faktorer som påverkar marknaden generellt samt faktorer som specifikt påverkar medlemsföretagens marknader. Övrig statistik sammanställs av TMF från egna och andra källor. Statistiken är inriktad på byggande och boende och visar siffror för produktion, export och import för bland annat trähus, möbler, köksinredningar, snickerier, dörrar, fönster, trägolv, trätrappor och träkomponenter samt löneutveckling och arbetsskadestatistik under rubriken arbetsmiljö. TMF som bransch- och arbetsgivarorganisation företräder cirka 800 medlemsföretag med över 26 000 anställda inom trä- och möbelindustrin.

Materialet får gärna citeras om källan anges.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Yvonne Identeg, ansvarig statistik tfn 08-762 20 19, e-post yvonne.identeg@tmf.se

Susanne Rudenstam, kommunikationschef, tfn 070-214 37 72, e-post
susanne.rudenstam@tmf.seTrä- och Möbelindustriförbundet är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland medlemmarna finns företag som producerar trähus, kök, möbler, fönster, golv, dörrar, snickerier samt träkomponenter.
TMF Box 555 25, 102 24 Stockholm, Tfn 08-762 72 50, fax 08-762 72 24. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler