2022-10-18 05:55Pressmeddelande

TMF i siffror 2 2022: Ökning för svensk möbelexport samt bygg- och köksinredning men konjunkturnedgång hotar

Svensk möbelindustri håller i sin starka export och är nu större än före pandemin - +13 procent totalt och +15 procent för kontorsmöbler. Samtidigt når såväl dörrar, fönster, köksinredning som trappor höga nivåer gällande omsättning och totala faktureringen.  Det visar publikationen TMF i siffror angående första halvåret 2022 för branscherna inom trä- och möbelindustrin.
Den stundande konjunkturnedgången medför dock utmaningar som redan syns i orderingången för hussidan.

- Trots de starka halvårssiffrorna i flera av våra branscher och för flera av våra medlemsföretag finns det farhågor om en vändpunkt i konjunkturen och risk för lägre tillväxt på sikt. Orderingången för småhus och flerbostadshus har redan börjat sakta in. Ett osäkert omvärldsläge med höjda räntor, inflation och priser på insatsvaror har skapat en negativ effekt och det väntar utmanande tider, säger David Johnsson, vd på TMF, Trä- och Möbelföretagen

Den starkaste exportgrenen inom trä- och möbelindustrin - möbler - utmanas också trots positiva halvårssiffror; +13 procent för möbler respektive +15 procent för kontorsmöbler.

- Sedan 2015 har importen av möbler överstigit exporten och gapet har vuxit allt större för varje år. 2021 tog importen ytterligare fart och ökade med 17 procent och halvårssiffrorna för 2022 är nu +21 procent. Det är en negativ handelsbalans som vi uppmärksammar och jobbar med, säger David Johnsson.

Marknadsstatistik i korthet – första halvåret 2022

Bygg- och köksinredningar

 • Trappor – +24 % i omsättning. Källa: TMF.
 • Fönster – +16 % i omsättning och högsta nivån på fem år gällande antal levererade luft. Källa: TMF.
 • Dörrar – +8 % i omsättning Källa: TMF.
 • Försäljningen av köksinredningar på den svenska marknaden ökade med 5,9 %. Exporten å sin sida är +7 %. Källa: Prognoscentret.

Möbler

 • Exporten av möbler ökade med 13 %. Källa SCB.
 • Exporten av kontorsmöbler ökade med 15 %. Källa SCB.
 • Importen av möbler ökade med 21 %. Källa: SCB

Bostadsbyggandet

 • Antal levererade småhus har ökat med 18 % jämfört med samma period 2021. Källa: TMF.
 • Den totala orderingången har minskat med 37 %, och framför allt gäller det styckebyggda hus som minskat mest, -41%. Källa: TMF.
 • Leveransen av antalet lägenheter med stomme av trä har minskat med 6 % jämfört med samma period 2021. Källa: TMF.
 • Det totala bostadsbyggandet (påbörjade bostäder samtliga material) minskade med 9 % jämfört med samma period 2021. Det inkluderar påbörjade småhus (+4 %) samt påbörjade lägenheter i flerbostadshus (-13 %). Källa: SCB.

Här hittar du hela publikationentmf.se/tmfisiffror

Ta även del av TMF:s Omvärldsanalys 2 2022 (tidigare TMF:s Marknadsrapport) som publiceras samtidigt som TMF i siffror – tmf.se/tmfsomvarldsanalys

TMF i siffror 2 2022 speglar första halvåret 2022 för trä- och möbelindustrin och dess delbranscher. Arbetsskadestatistik följs kontinuerligt i varje nummer medan lönestatistik finns med i nr 1 varje år.
TMF:s Omvärldsanalys 2 2022 omfattar omvärldsbevakning av bostadsmarknaden, inklusive en uppdatering av det ekonomiska läget för byggbranschen.
TMF i siffror och TMF:s Omvärldsanalys är numera endast digitala och publiceras som två självständiga rapporter: Rapporterna publiceras två gånger per år, april och oktober.

För mer information, kontakta gärna:
- David Johnsson, vd TMF, 070-597 72 67, david.johnsson@tmf.se
- Jakob Andrén, marknadsanalytiker TMF, 08-762 78 82, jakob.andren@tmf.se
- Alexandra Hernadi, kommunikationschef TMF, 070-916 94 30, alexandra.hernadi@tmf.se


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. "Vi bygger och inreder Sverige". Bland de cirka 650 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. Industrin omsätter 80 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Alexandra Hernadi
Kommunikationschef
Alexandra Hernadi