2013-06-27 08:00Pressmeddelande

TMF i Almedalen 2013

null

Trä- och möbelindustrin är aktiva samhällsbyggare; medlemsföretagen bygger hus och inreder våra hem och arbetsplatser. I Almedalen diskuterar vi en rad frågor där trä- och möbelindustrin är drivkraft, och vars lösningar gynnar Sverige.
Årets agenda kan du se nedan, läs mer på www.tmf.se eller i bifogad fil.
Varmt välkommen till våra seminarier och aktiviteter i Almedalen!

Byggmingel
Datum: Söndag 30 juni
Tid: 20.00
Plats: Svenskt Näringslivs trädgård
Tillsammans med Svensk Byggnäring inleder vi veckan med ett mingel.

Frukostseminarium; Vad händer när vi skapar temporära monopol?
Datum: Tisdag 2 juli
Tid: 8.15–9.15 (frukost från 7.45)
Lokal: Clematis, Strandgatan 20
Årligen upphandlas möbler för åtskilliga miljarder. Övervägande del av alla offentliga upphandlingar av möbler överklagas eller avbryts. Tillämpning av LOU i offentlig upphandling av möbler motverkar sund konkurrens – tvärtemot syftet. Sedan man ändrade reglerna i den svenska LOU-tillämpningen 2008 har upphandlingar av möbler kantats av en rad problem.

Industrimingel
Datum: Tisdag 2 juli
Tid: 20.00–21.30
Plats: S:t Pers ruin, industriområdet
Tillsammans med förbunden bakom Industrin tar matchen bjuder vi in till industrimingel.

Frukostseminarium; Miljonprogrammet – vem tar över när staten kapitulerat?
Datum: Onsdag 3 juli
Tid: 8.00–9.00 (frukost från 07.30)
Lokal: Clematis, Strandgatan 20
Minst 350 000 bostäder inom miljon­programmet är i behov av renovering – dels vad gäller energi­effektivisering, dels vad gäller standardhöjning. 
Uppskattningsvis kommer det att kosta 300 miljarder de kommande tio åren. Utmaning eller möjlighet? Kan upprustningen ses som en väg att lösa några av våra samhällsproblem – och kan den till och med skapa nya former av samhällen?

Seminarium; Hur ska framtidens bostäder köpas och ägas?
Datum: Onsdag 3 juli
Tid: 09.50–10.50
Lokal: Clematis, Strandgatan 20
Efterfrågan på bostäder som en vanlig hushållsinkomst har råd med är betydligt större än utbudet. Hus är inte digitala produkter som kan dubbleras med en knapptryckning. Det kommer att ta tid att justera utbudet – vad gör vi fram tills dess? Idag har hushåll med goda förvärvsinkomster teoretiskt inte råd att köpa hus och bygga bostäder. Vi måste finna råd för hur folk ska ha råd!

Debatt; Visst kan vi skapa attraktiva yrkesutbildningar!
Datum: Torsdag 4 juli
Tid: 14.00–15.00
Lokal: Bolaget, Visby
Söktrycket viker och flera industriella gymnasieutbildningar hotas av nedläggning. Samtidigt har företagen svårt att finna kompetenta yrkesarbetare. Detta hotar konkurrenskraften för svensk industri – och på sikt basen för vårt välstånd. Men visst går det att göra något!

Trä- och Möbelföretagen – TMF – är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag inom den träförädlande industrin. TMF:s uppgift är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft och verka för tillväxt. I samverkan med medlemmarna arbetar TMF med näringspolitik, branschutvecklingsfrågor samt arbetsgivarfrågor. TMF företräder ca 750 medlemsföretag med sammanlagt 30 000 anställda. Bland medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt träkomponenter. Hela trä- och möbelindustrin omsätter 70 miljarder kronor. www.tmf.se.


Om Trä- och Möbelföretagen

Trä- och Möbelföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisationen för företag som verkar i den träförädlande industrin. Bland de cirka 700 medlemmarna finns företag som producerar fönster, dörrar, golv, trähus, byggnadssnickerier, möbler, kök, inredningssnickerier samt trappor och träkomponenter. ”Vi bygger och inreder Sverige”. Industrin omsätter 70 miljarder kronor och har knappt 30 000 personer anställda.


Presskontakter

Cecilia Uhler
Redaktör
Cecilia Uhler